• Laster aksjedata...

Hver år klager 10.000 personer til skatteklagenemnda over skatten, og ikke alltid forgjeves. Opp mot 40 % får medhold. KLAGEMULIGHET: Føler du deg snytt for et fradrag? Mener du at du er blitt påført en feil inntekt? Så burde du bringe inn en klage for din lokale skatteklagenemnda. Statistisk sett er det god sannsynlighet for at saken faller ut til din fordelen. Av de godt 10.000 sakene, som landets 190 skatteklagenemnd årlig behandler, faller 35-40 % av sakene ut til fordel for borgerne. Inngår det et skjønn i din skattesaken, eller vedrører saken et spørsmål, hvor lovgivningen er uklar, er det ifølge skatteekspert Preben Bertelsen størst sjanse for å få noe ut av å klage over skatten. Det skal du oppfylle
Det er gratis å bringe inn en klage til skatteklagenemnda, likevel er det to krav, som skal oppfylles: Din klage skal være skriftlig og begrunnet. Klagen skal være inngitt senest en måned etter du har mottatt din selvangivelsen/utlikning. Alt avhengig av hvor komplisert din saken er, kan du velge enten selv å legge fram din klagen eller få en rådgiver til å hjelpe deg. Velger du å anvende en advokat eller en revisor, kan du få godtgjort 50 % av dine kostnadene. Og ender din klagen med at du får helt eller delvis medhold, kan du få ytterligere godtgjørelse. Men du skal være klar over at skatteklagenemnda har vis begrensninger. Mener du at vurderingen av din eiendommen er feil, kan du f.eks. ikke få en ekspert ut og se på boligen og komme med en ny vurdering, og det er heller ikke mulig å føre vitner. Hvis du mener at din saken avhenger av nytt syn og skjønn, kan det derfor være en fordel raskt å føre din saken videre til en høyere instans, hvor det er mulig. Annen runde i Landsskatteretten Neste skritt på stigen er Landsskatteretten. Er du utilfreds med en avgjørelse truffet av din skatteklagenemnda, eller tar din saksbehandlingen i nemnda mer enn tre måneder, kan du føre saken videre til Landsskatteretten. Det koster 700 kroner, men får du helt eller delvis medhold, får du beløpet retur. Heller ikke i Landsskatteretten trenger du å la deg representere av advokat eller annen rådgiver, men velger du det, er reglene for å få dekket kostnadene de samme som ved skatteklagenemnda. Og ved Landsskatteretten kan det bli utført syn og skjønn, hvis det er påkrevd. Hver år får Landsskatteretten omkring 3500 klager. Av blir omkring 40 % imøtekommet. Går Landsskatteretten deg også imot, har du attpåtil en mulighet. Din sak kan bringes inn for lagmannsretten ved å stevne Skatteministeriet. Her avhenger prisen for å føre en sak av hvor meget du påstår å ville kunne spare i skatt. Endelig slag ved domstolene
Hver år avsluttes omkring 300 saker ved lagmannsrettene. Her er det bare 20- 25 % av sakene, hvor skatteyterne får medhold. Tapt en sak, kan man foruten egne kostnader bli pålagt å dekke motpartens kostnader. Vunnet den, er det omvendt. Her kan det altså bli dyrt, hvis man ikke vinner. Dommen i lagmannsretten kan automatisk ankes videre til Høyesterett. Det skjer likevel ikke så ofte. Av de omkring 50 årlige sakene gis det medhold i omkring 15 % av tilfellene.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.