• Laster aksjedata...

Spørsmål:

Har seg sånn at jeg ikke får stipend osv pga for lite studiepoeng, så jeg må prøve på å sende en klage til lånekassen å forklare at jeg tar ekstra eksamener til jul som vil gjøre at jeg tar igjen studieprogresjonene dette semesteret.

Er det noen som har tips på hvordan det brevet skal være? Kort og konkret, eller skal jeg ha en litt lengre avhandling som forklarer problemet?

Jeg har forøvrig hørt om flere som har vært i samme situasjon, så håper virkelig det funker hos meg og.

Svar:

Jeg har hørt om flere som ar vært i samme situasjon, men de fikk konkret avslag. Lånekassen har ingen garanti for at du skal klare å ta disse eksamener til jul. Dvs, du kan stryke like lett som du gjorde tidligere.

 Ikke bruk tid og energi, er rimelig sikker på at du ikke når gjennom.

 De eneste som har fått gjennomslag på slikt er studenter som f.eks henger igjen med 40 SP. De får støtte for en ny bachelor f.eks. Bacheloren er da kanskje satt opp med 40 SP første år og 80 SP andre året. Da kan man søke og forklare at det er studie sitt skyld at du «henger etter».

 I ditt tilfellet er det vanskelig, og jeg tviler på at du får noe gjennom.

 Hvis du har en snill lege kan du be legen din skrive en sykemelding/forklaring på at du var rimelig syk rundt tiden du hadde eksamener, og at dette er skyld i at du ikke har klart å bestå. Så kan du skrive en søknad og legge ved legens attest. Først da har du en liten sjanse. Uten attest fra lege tviler jeg du når gjennom.

 Lykke til.