• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Har vært gift i mange år og ble separert i 2010. Vi har ingen barn sammen. Skal jeg likne i klasse 1 eller i klasse 2? Har ikke hatt jobb de 3 siste årene, kun en liten inntekt. Hva med renter på lånet som sto på oss begge, kan jeg trekke i fra halvparten? Det står ikke oppført på selvangivelsen.
 
Når samlivsbrudd har funnet sted før utgangen av inntektsåret, lignes ektefellene hver for seg (atskilt) i klasse 1. Den ektefellen som det meste av separasjons- eller skilsmisseåret har forsørget den andre ved underhold før samlivsbruddet og/eller ved etterfølgende bidrag, kan kreve klasse 2. Forutsetningen for å kreve klasse 2 i en slik situasjon er at forsørgelsen av den annen ektefelle ikke er uvesentlig.