• Laster aksjedata...

Skatt 2011
I følge tilsendt selvangivelse på nett skal jeg betale vel kr 2000 i restskatt. Jeg har endret selvangivelsen med fratrekk av tap på vel kr 20 000 som ikke har vært innrapportert. Den er sendt med rettingen. Dette vil medføre at jeg vil få skattepenger tilbake. Må jeg da betale restskatten nå?
Hvis du har korrigert selvangivelsen slik at du totalt sett vil få penger til gode trenger du ikke betale inn restskatten nå.