• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Angående kost og losji: Har man krav på kost og losji i helgene man oppholder seg i pendlerboligen og ikke har reist hjem til skattemessig bosted? Eller føres bare arbeidsdagene her? Jeg er under 21 år og skattemessig bosted i foreldrehjemmet.
Kostnadsfradrag etter sats for overnatting utenfor hjemmet baseres på det antall døgn skattyteren faktisk har vært fraværende fra sitt hjem av hensyn til arbeidet, inklusiv selve reisen til og fra hjemmet. Du må kunne sannsynliggjøre antall fraværsdøgn. Helgedager kan være inkludert i antall døgn dersom du oppholder deg på arbeidsstedet. For arbeidstakere som bor utenfor hjemmet hele året og som reiser hjem hver uke, kan en som norm legge til grunn følgende antall fraværsdøgn: uten lørdagsfri 280 døgn fri hver annen lørdag 255 døgn fri hver lørdag 240 døgn. Det kan kreves fradrag for faktiske kostnader, herunder kostnader til losji. Slike kostnader må kunne dokumenteres.