• Laster aksjedata...

Vi befinner oss atter i en heseblesende regnskapssesong. Kvartalsregnskap verden over legges fram og analyseres nøye. Som økonomer og investorer er vi nyhetsjunkier, og alt som kan gi en peiling mottas med glede.
Kvartalsregnskapene tikker inn i en smidig strøm i denne tiden. Spørsmålet, som få stiller, er imidlertid, om denne kvartaløvelsen med regnsksabstal og meldinger vitterlig er verdiskapende eller bare sysselsettingsterapi. Faktum er nemlig, at det dedikeres enorme ressurser til denne kvartalsvis avleggelsen. Både blant virksomheter, analytikerne og investorene.
Problematikken er likevel ikke bare de dedikert ressursene. Verst er det kanskje, at markedet tenderer mot en ukritisk behandling av det opplyst inntjeningstallet – at de kvartalsvis regnskapstallene er notorisk ustabile som retningsgivende peilesmerke for det enkelte selskapet.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.