• Laster aksjedata...

Nye mynter og sedler i omløp i Kypros og Malta – de siste medlemmene av euroområdet.
Kypros og Malta kommer nå også til å merke fordelene ved euroen, lettere samhandel og praktiskere reiser for bare å nevne to. 1. januar ble det kypriotiske pundet omregnet til kurs 0,585 og den maltesiske liren til kurs 0,429 pr. euro.
Nå skal folk i de to landene ha tømt sine sparebøsser og punge og finne fram de pengene, de har lagt til side til dårlige tider. Landenes sentralbanker vil bytte om de gamle pengene gratis i en periode – to årer for mynter og ti årer for sedler.
For å gjøre overgangen så lett og smidig som mulig vil prisene bli angitt både i euro og i den gamle valutaen frem til 30. september 2008. Det finnes begynnersett med euromynter, og det er opprettet særlige nettsteder for innbyggerne i Kypros og Malta.
Hvordan ser myntene ut? Kypros har valgt mufflonfåren og Malta det forhistoriske tempelet i Imnajdra til 1, 2 og 5 cent-myntene, og på 10, 20 og 50 cent-myntene kan man se Cyperns Kyrenia-skip og Maltas emblem. På Kypros’ 1 og 2 euro-mynter er det et forhistorisk korslignende avgudsbilde – på Maltas det åttetakketeste malteserkorset.
De 200 millionene maltesiske euromyntene framstilt av Frankrikes mynt og de 395 millionene kypriotiske euromyntene Det er trykket ca. 80 millioner eurosedler til Malta og 79 millioner til Kypros.
For å komme til frykten for prisstigninger i overgangsperioden livs er det tatt en stripe initiativ, som skal styrke forbrukernes stilling og forhindre de handlende i å utnytte situasjonen til egen fordel. Et eksempel er FAIR-initiativet: 5 000 maltesiske virksomheter har inntil videre forpliktet seg til ikke å heve prisene og til å angi dem korrekt både i euro og den gamle valutaen. Det vil bli foretatt anonyme testinnkjøp for å få satt en stopper for praksiser, som strider mot god forretningsskikk. Resultatene vil bli offentliggjort sektor for sektor.
Med Kypros’ og Maltas deltakelse er det nå femten euroland. Av de andre landene, som ble medlem av EU i 2004, er det bare Slovenia, som også har innført euroen. Neste land ventes å bli Slovakia i 2009.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.