• Laster aksjedata...

Istedenfor å oppta dyre kriselån når man plutselig står og trenger noen ekstra kroner, kan det være en god ide å heller spørre sjefen sin. Man kan faktisk låne opptil 60 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G), nesten 50.000 kroner, rentefritt av arbeidsgiver uten at det utløser skatt. Eneste forutsening er at lånet tilbakebetales i løpet av de påfølgende tolv månedene.

Vær imidlertid klar over at det er en frivillig sak fra arbeidsgivers side og det er ikke noe man har krav på å få. Låner man dessuten mer enn 60 prosent av grunnbeløpet, eller over en lengre periode enn de tolv månedene, blir beløpet beskattet på lik linje med ordinære frynsegoder.

Det er likevel et svært gunstig lån da normrenten er den laveste rentesatsen en arbeidsgiver kan gi på lånet, uten at det utløser fordelsbeskatning. Normrenten fastsettes av finansdepartementet og ligger for tiden på rundt 2,75 prosent. Kommer renten under normrenten skal det betales skatt av dette.

Fritaket gjelder for øvrig kun et enkelt lån, men det er ingenting i veien for at man kan oppta et nytt lån straks det første er nedbetalt.