• Laster aksjedata...


Lån och annan låninformasjon

Fler binder sina lån
Allt färre väljer att ta studielån
Allt fler studenter väljer att inte ta studielån och nöjer sig med endast studiebidraget. En förklaring är de hårdare kraven för återbetalning.
För fem år sedan infördes det nya studiestödssystemet. En av tankarna var att studenterna skulle fundera en extra gång innan de bestämde sig för att låna. Statistik från Centrals studiestödsnämnden (CSN), visar att lånebenägenheten minskar rejält bland studenterna. Av alla som fick studiemedel läsåret 2000/2001 tog 82,5 procent lån, resten endast bidragsdelen. 2004/2005 var siffran 74,6 procent.
-Helt klart har man större respekt för det nya lånet.

Person-till-Person Lån

Under det senaste året har ett nytt koncept för utlåning av pengar mellan privatpersoner utvecklats på kreditmarknaden. Det består av ett nätverk där de som behöver låna pengar annonserar på internet hur mycket de vill låna och till vilken ränta. På motsvarande sätt lägger andra personer ut bud för utlåning. Då låntagare och långivare enats om belopp och ränta, sker en lånetransaktion mellan dem precis som i en traditionell bank. Är räntorna på lån tagna i ett p2p-nätverk konkurrenskraftiga?Vilka förutsättningar behöver mellanhanden för att kunna fortsätta att erbjuda sina tjänster?Syftet med arbetet är att beskriva och analysera person-till-person nätverken utifrån de olika aktörernas perspektiv. P2p-lån kommer att jämföras med andra lån för att få låntagarens perpektiv.
——————————-

Seniorlån

En del låneinstitut motiverar en högre ränta med ökad risk medan andra ser seniorlånet som helt riskfritt. Vi konstaterar även att 93 % av vårt urval ställde sig positiva till seniorlånet och gärna såg att äldre får lite mer att leva för på ålderns höst.
—————————-

Låneförbudet

Syftet bakom låneförbudet var att införa ett skydd för bolagets borgenärer och förhindra att låntagare kunde undgå eller skjuta upp beskattningen. Låneförbudet delas in i två kategorier; närståendelåneförbudet och förvärvslåneförbudet,. Det är enligt regeringen viktigt att det finns en viss flexibilitet och därför innehåller lagen en bestämmelse om möjligheten till dispens. Även omstrukturering är en faktor som kan medföra att dispens medges. Efter en samlad bedömning av närståendelåneförbudet och förvärvslåneförbudet finner vi att dispens inte medför att syftet bakom låneförbudet frångås. smslån
——————————-

Ränterisk för bostadsköpare

Med dagens låga ränta lånar privatpersoner mer än någonsin för att finansiera sina bostadsköp. Denna uppsats behandlar ränterisken en privatperson utsätter sig för vid bostadsköp då denne skall ta lån med fast ränta. Vanligtvis brukar det ta tre månader (90 dagar) från det att köpekontrakt skrivits på till att köpet genomförts.
———————————-

Studenters studielån

mer än fördubblade på 15 år
Var tionde lånad krona i de svenska hushållen är studieskulder. 1,5 miljoner studenter har i dag gemensamma studielån på 160 miljarder kronor.
Drygt 931 000 studenter hade 1989 tillsammans lånat nära 45 miljarder kronor av Centrala Studiemedelsnämnden (CSN). Fördelat genomsnittligt per student blev det 48 000 lånade kronor.
I dag, 15 år senare, har den genomsnittliga skulden mer än fördubblats. 1,5 miljoner studenter är genom CSN skyldiga staten sammanlagt 160 miljarder kronor. Det innebär en genomsnittlig skuld på 110 000 kronor per student.
– Man får komma ihåg då att det här är nominella belopp, utan hänsyn till inflation. Men vi har siffror på att var tionde lånad krona i dag i hushållen är studieskulder, säger CSN:s presschef Magnus Forss till TT.
——————————-
Färre studenter tar studielån
Allt färre studenter tar studielån och nöjer sig i stället med bidragsdelen.
De hårdare återbetalningskraven kan vara en förklaring, liksom det höjda fribeloppet för extrainkomster.
För fem år sedan infördes det nya studiestödssystemet. Syftet var att studenterna ska tänka till en extra gång innan de tar lån.
Statistik från Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att benägenheten att låna minskat bland studenterna sedan det nya systemet infördes. Av alla som fick studiemedel läsåret 2000/2001 tog 82,5 procent lån, resten endast bidragsdelen. 2004/2005 var siffran 74,6 procent, skriver Göteborgs-Posten.
Ser inget problem
Men enligt regeringen är minskad lånebenägenhet inget problem.
– Tanken med att göra om det var att få studenterna att känna att det var ett lån de tog. Tidigare fanns det ju inget motiv för att inte ta maxbeloppet, och skulden skrevs av om man inte hann betala igen det, säger Wille Birksten.
—————————
Statsbidrag och lån för husbyggnad och reparationer – Statens bostadsfond
Fastighetsverket svarar för myndighetsuppgifter som Bostadsfonden har försatt kommunen / reparationsunderstöd och räntestödlån.
———————————
SBAB – http://www.sbab.se/
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag är ett bolåneföretag som erbjuder tjänster för privatkunder, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Finansportalen: Låneguiden – http://www.finansportalen.se/laneguiden.htm
Oberoende information sammanställd av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå om olika typer av lån, hur ränta beräknas, borgen och kredit, återbetalning och kravrutiner.
GE Money Bank – http://www.gemoneybank.se/
Erbjuder rådgivning, direktkredit, leasing och lån utan säkerhet.
Danske bolån – http://www.danskebolan.se/
Danske Banks bottenlåneinstitut i Sverige.
Freedom finance – http://www.freedomfinance.se/
Erbjuder lån framför allt för boende.
Konsumenternas Bank- och Finansbyrå – Oberoende information om olika typer av lån, hur ränta beräknas, borgen och kredit, återbetalning och kravrutiner.
Freedom finance – Erbjuder lån framför allt för boende.
—————–
Så här gör du när du lånar på biblioteket.
Låna
Du behöver ett lånekort, om du ska låna på biblioteket. Lånekortet är gratis.
Om du är över 18 år måste du visa legitimation.
Där står det vad du heter och när du är född.
De, som arbetar på biblioteket, skriver in ditt namn i bibliotekets dator.
Då får du ett lånekort och kan låna på biblioteket.
Det är bara de som arbetar på biblioteket, som kan se ditt namn
och vad du har lånat.
Du måste vara rädd om ditt lånekort! Om du tappar bort ditt lånekort,
måste du säga till dem som arbetar på biblioteket.
Då kan lånekortet spärras. Då kan ingen annan låna på ditt lånekort.
Om du tappar lånekortet, får du betala för att få ett nytt lånekort.
Lånetid
Lånetiden är fyra veckor. Lånetid är den tid som du får ha det du har lånat.
Ibland kan lånetiden vara kortare. Du kan låna en bok eller CD en gång till,
om den inte reserverats av en annan låntagare.
Om du inte lämnar tillbaka det du har lånat i tid, får du betala för det.
——————–

Lån eller förskott på arv?

Jag har köpt en bostadsrätt,som ska betalas nu i mars. Ska jag ta ett eget lån eller ska jag ta förskott på arv? Min mor är 90 år och bor i ett mkt attraktivt område i en obelånad villa. Summan som behöver lånas är cirka 500 000 kr.
Flera saker avgör vad som är bäst. Avdragseffekten på låneräntor kan din mor bara utnyttja om hon har inkomster av något slag som hon betalar skatt för. Den andra aspekten är att det inte är säkert att din mor får så bra villkor om lånet tas på villan. Undersök först vilken sorts lån hon kan få och vad räntan blir. Ofta har så kallade seniorlån högre ränta än vad du får om du belånar lägenheten själv. Till sist – om du har syskon bör du berätta för dem om era planer.