• Laster aksjedata...

Båtlån

Planer om å kjøpe båt?
Du kan få lån til både ny og brukt båt. Søk via Internett og du får svar på dagen.
Dine fordeler med båtlån i Nordea:
* Finansiering inntil 80% av kjøpesum
* Pant i båten – ledig lånekapasitet i boligen kan derfor benyttes til andre formål
* Du er ikke bundet til å handle via en spesifikk forhandler eller leverandør
* Fleksibel nedbetalingstid
* Gunstigere rente for kunder tilknyttet Fordelsprogrammet
* Søker du online får du svar på dagen

Forbrukslån i Nordea

Forbrukslån inntil kr 200.000 uten sikkerhet – rente fra 10,90% p.a. (effektivt 13,93% p.a.)
Betingelsene gjelder forbrukslån uten sikkerhet til Fordel Pluss-kunder.
Forutsetninger
Du må være over 18 år og ha et ryddig kundeforhold og en ordnet økonomi (vanlig kredittvurdering). Du kan ikke ha betalingsanmerkninger og du må ha en nettoinntekt på minimum kr 150 000,- .
Dine fordeler med Forbrukslån
* Lån uten sikkerhet inntil kr 200 000,-
* Du bestemmer selv hva pengene skal benyttes til
* Rask behandling – lånet utbetales til din konto, samme eller påfølgende dag

Lån til aksjekjøp i Nordea

Investorkreditt
Investorer som har en profesjonell holdning og adferd i verdipapirmarkedet tilbys lånefinansiert aksjehandel gjennom Investorkreditt.
Lånemuligheten forutsetter vanlig kredittvurdering og sikkerhet i nåværende og fremtidige verdipapirportefølje.
Oppfølgingen av at trekk er innenfor belåningsverdien skjer på daglig basis. For tiden kan følgende børsnoterte norske verdipapirer belånes:
* Aksjer
* Grunnfondsbevis
* Obligasjoner
* Sertifikater

Dine fordeler med Lån til aksjekjøp
* Frigjør likviditet
* Likviditeten kan benyttes til å endre/ta posisjoner i markedet
* Mulighet til å øke eksponeringen i verdipapirmarkedet

Lønnskontokreditt

Trenger du en ekstra reserve?
Av og til kan økonomien være anstrengt. Vil du unngå det periodiske presset, kan en kreditt på lønnskontoen være løsningen.
Har du aktiv lønnskonto kan vi på visse vilkår tilby deg kreditt. Ditt kundeforhold og månedslønn danner grunnlaget for kredittbeløpet du kan innvilges.
Du betaler kun renter for den delen av kreditten du benytter. I tillegg kommer provisjon av det bevilgede kredittbeløpet.
Renter og provisjon belastes automatisk på kontoen.
Dine fordeler med Lønnskontokreditt:
* Buffer for uforutsette utgifter
* Mulighet til å slå til på gode tilbud
* Kreditten er tilgjengelig på konto

Boliglån med fast rente

Gardering mot renteoppgang
I faser av livet da økonomien er anstrengt kan det være fornuftig å binde renten som en sikkerhet mot uforutsette utgifter.
Splitter du boliglånet i en del med fast rente og en del med flytende rente, sikrer du deg mot renteøkning samtidig som du drar nytte av en eventuell rentenedgang.
Du kan velge rentebinding i 1, 3, 5, 10, 15 eller 20 år.
Dine fordeler med Boliglån med fast rente:
* Faste og forutsigbare lånekostnader
* Gunstig dersom rentenivået stiger
Særskilte regler
Fast rente innebærer at du binder deg til en avtalt nedbetalingsprofil. Ekstraordinære nedbetalinger på lånet (hel- eller delvis innfrielse) utløser et rentetap (overkurs) eller en rentegevinst (underkurs).
Rentetap oppstår dersom rentenivået i markedet har falt fra avtalen ble inngått til nedbetalingen skjer. Og omvendt dersom rentenivået har steget. Du som låntaker må betale rentetapet, eventuelt får godskrevet rentegevinsten.
Skattemessige forhold
Betalt rentetap er fradragsberettiget på lik linje med renteutgifter. Og mottatt rentegevinst er skattepliktig som renteinntekter (gjelder fra og med inntektsåret 2005).

Førstehjemslån

Kjøpe din første bolig?
Førstehjemslån kan benyttes ved kjøp av første bolig dersom du er under 34 år og med i enten Check-in eller Fordelsprogrammet.
Dine fordeler med Førstehjemslån:
* Du låne inntil 100% av kjøpesummen til bankens beste rente
* Etter avtale kan deler av lånet være avdragsfritt inntil videre
* For tidligere og nåværende studentkunder beregnes ikke etableringsgebyr
* BSU-kunder opparbeider seg lånerett og fritt etableringsgebyr

Lurer du på hvor mye du kan låne?

Det er avhengig av din betalingsevne.
Vi legger vekt på
* Tilbakebetalingsevnen, som ofte bestemmes av forholdet mellom inntekt og totale lån
* Hva du har oppspart av egenkapital
* Hvilken sikkerhet du kan stille for lånet
For øvrig gjelder vanlige kredittvurderingsregler.
Det kan være billigere å låne enn å leie dyrt
Å ha lån påvirker økonomien din, men økonomien din påvirker også hva slags lån det lønner seg å ha. Vet du hvordan du skal bo, kan vi bistå deg med å legge opp en plan for økonomien din.
Dersom du vet hvor mye du kan betale per måned, eller dersom du ønsker å se hvor mye et lån koster deg per måned, følg linken til lånekalkulatoren.
Vi anbefaler deg å ikke låne mer enn to til tre ganger brutto årsinntekt. I tillegg bør du ha en viss egenkapital (vanligvis ca 20%).

Boligkreditt

Ta ut penger etter behov
Boligkreditt er et fleksibelt alternativ for deg med god sikkerhet.
Du kan ta ut penger eller nedbetale lånet når du selv måtte ønske det.
Dine fordeler med Boligkreditt:
* Du har penger i bakhånd innenfor avtalt kredittramme
* Du trenger ikke søke på nytt hver gang du har behov for penger
* Du bestemmer selv når og hvor mye som skal nedbetales
* Renter beregnes kun av det beløpet du har benyttet
Slik fungerer Boligkreditt
* Du innvilges en rammekreditt med inntil 10 års løpetid med pant innenfor 75% av godkjent markedsverdi på boligen.
* Du betaler månedlige boliglånsrenter for den delen av kreditten du benytter, i tillegg til termingebyr.
* Etter endt løpetid vil Boligkreditten fornyes eller konverteres til et boliglån med nedbetaling.

Pensjonskreditt

Utnytt boligverdien og spe på inntekten
Er du under 70 år, kan du frigjøre bundet formue i boligen til faste månedlige utbetalinger.
Dette gjøres ved å opprette en livrente som finansieres ved lån med pant i bolig.
Dine fordeler med Pensjonskreditt:
* Mer penger å rutte med uten å selge boligen.
* Lånerentene er fradragsberettiget.
* Du er garantert 1,75% i årlig minimumsavkastning etter fradrag av årlige kostnader på livrenteplasseringen.
Slik fungerer Pensjonskreditt
* Du innvilges et avdragsfritt boliglån innenfor 60% av godkjent markedsverdi.
* Lånet plasseres i en Livrente med rentegaranti i Nordea Liv.
* Livrenten gir deg månedlige utbetalinger i 12 år som starter ca. 1 måned etter avtaleinngåelsen.
* Lånerentene belastes månedlig.
* Etter 12 år stopper utbetalingen og restgjelden tilsvarer opprinnelig lånesum.

Byggelån

Finansiering i byggeperioden
Skal du bygge hus, trenger du penger å betale med etter hvert som byggeprosessen kommer igang.
Byggelånet er midlertidig og virker som en kreditt du kan trekke på i byggeperioden. Når huset er ferdig, erstattes byggelånet med et vanlig lån med pant i boligen. Det langsiktige boliglånet må du ha fått tilsagn på før byggelånet kan innvilges. Vi kan hjelpe deg med begge deler.
Dine fordeler med Byggelån:
* Du trekker på byggelånskreditten etterhvert som behov for utbetaling melder seg
* Renter beregnes kun av benyttet beløp

Mellomfinansiering

Har du bundet egenkapital i nåværende bolig?
Vi kan hjelpe deg med fleksibel mellomfinansiering.
Et mellomfinansieringslån er i prinsippet det samme som et nedbetalingslån. Normalt løper lånet avdragsfritt fram til nåværende bolig blir solgt.
Ved salg av gammel bolig skal mellomfinansieringsdelen innfris, mens det resterende løper videre som et langsiktig lån i den nye boligen.
Dine fordeler med Mellomfinansiering:
* Lånet løper avdragsfritt til gammel bolig er solgt
* Egenkapital bundet opp i nåværende bolig kan benyttes til kjøp av ny bolig

Billån

Kjøpe bil?
Billån kan du få til både ny og brukt bil. Søk om billån via Internett og du får svar på dagen.
Dine fordeler med billån:
* Inntil 100% finansiering
* Salgspant i bilen (formalia må være i orden før overlevering av bilen)
* Nedbetalingstid inntil 10 år
* Gunstigere rente for kunder tilknyttet Fordelsprogrammet
* Sikre billånet med egen betalingsforsikring
* Søker du online får du svar på dagen

Billån med betalingsforsikring

For deg som ønsker økonomisk trygghet
Vårt nye Billån med betalingsforsikring gir deg økonomisk trygghet slik at du lettere kan beholde bilen hvis livssituasjonen endrer seg.
Har du Billån med Betalingsforsikring sørger forsikringen for at billånet ditt blir betjent hvis du blir syk, utsatt for ulykke, blir permittert eller arbeidsledig. Dersom du faller fra, slettes hele gjelden.
Dine fordeler med Billån med betalingsforsikring:
* Billånet ditt blir betjent hvis du blir syk, utsatt for ulykke, blir permittert eller arbeidsledig
* Faller du fra, slettes hele gjelden.
Hvem kan tegne forsikringen?
Forsikringen tegnes i forbindelse med at du tar opp billån i Nordea Finans, og gjelder kun for hovedlåntaker. Du må du være mellom 18 og 60 år (ikke fylt 60),  heltidsarbeidende (min. 16 timer pr. uke) eller selvstendig næringsdrivende. Du må ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet, permittering, sykdom eller sykehusopphold.
Du trenger ingen helse- eller legeerklæring ved inngåelse av avtalen, og forsikringen tegnes ved at du setter et ekstra kryss på søknadsskjemaet for Billån med betalingsforsikring.
Hvordan fungerer forsikringen?
* Dekningen trer i kraft ved 100% arbeidsledighet, permittering og sykdom utover 60 dager
* Ved sykehusopphold for selvstendig næringsdrivende er det en venteperiode på 7 dager
* Forsikringen dekker ikke skade eller sykdom du har fått medisinsk behandling for i løpet av 12 måneder forut for tegning av forsikringen
* Forsikringen dekker ufrivillig arbeidsledighet
* Forsikringen dekker 12 måneder pr. erstatningstilfelle
* Ved tap av liv innfris restgjelden umiddelbart
* Fullstendige opplysninger om forsikringen finner du i forsikringsvilkårene

Lånerettsbevis

Du kan slå til med det samme
Med vårt lånerettsbevis i hånden har du på forhånd en avtale med oss om hvor mye du kan kjøpe for.
Lånerettsbeviset gir deg mulighet for å slå til med det samme. Du vet hvilken pris du kan kjøpe for, og trenger ikke bruke tid på å finne ut av finansieringen.
Dine fordeler med Lånerettsbevis:
* Når du vet hvor mye du kan låne, kan du slå til med det samme
* Gyldig i 3 måneder
* Uten omkostninger for deg
Med utgangspunkt i din økonomi
Lånerettsbeviset tar utgangspunkt i din nåværende økonomi og dine forventninger til fremtiden. Forutsetningene er satt av deg i samarbeid med din rådgiver i banken.
Uten omkostninger for deg
Lånerettsbeviset koster ikke noe og gjelder i tre måneder. Etter tre måneder kan du sammen med din bankrådgiver undersøke om forutsetningene har endret seg innen du får et nytt Lånerettsbevis.

Check-in-lån 18-28 år

Når du trenger litt ekstra å rutte med
Er du eksisterende kunde og tilsluttet Check-in programmet, kan du søke om Check-in-lån inntil kr. 100.000,-. Lånet kan du bruke til finansiering av f.eks. studier, depositum, nye møbler, datamaskin eller studiereise.
Nye studentkunder kan låne inntil kr 50.000,-.
Dine fordeler med Check-in-lån
* Ingen krav til sikkerhet
* Mulighet for avdragsfrihet
* Gunstig rente
* Du bestemmer selv hva pengene skal brukes til
Krav til søker
* Et ryddig kundeforhold og en ordnet økonomi
* Ingen betalingsanmerkninger
* Norsk statsborger mellom 18-28 år
* For studenter kreves det i tillegg at studiet er godkjent av Statens Lånekasse
Andre vilkår
* Søknaden behandles etter normal kredittvurdering
* Renter og avdrag betales fortløpende i perioden
* Lånet må være nedbetalt innen 10 år