• Laster aksjedata...

Hvis du ønsker å havne i ei knipe slik som Hellas har klart bør du ta opp masse lån, gi inntrykk av at alt er ok (du bare blåser opp regnskapene), så bare venter du til at lånegiverne finner ut av at du har blåst opp regnskapene eller skjult noe på andre måter.

Da vil du enklet havne i ei knipe. Nå har vel neppe du noen egen valuta du kan ty til og i verste fall begynne å bruke så du må pent finne deg i at gjelda i kroner øker hver eneste dag. Du har vel neppe noen europeisk sentralbank du kan løpe til for ytterligere lån så du må løpe til kjentfolk eller slektninger for å se om de kan hjelpe deg.

I lengden vil ikke noen hjelpe deg og det betyr at du må selge alt du har og inngå gjeldsordninger på linje med Hellas (bare med litt mindre summer).

Så moralen er; vær ærlig!