• Laster aksjedata...

Finnes det banker som ikke krever sikkerhet for lån?

Spørsmål: Har gjeld på 3 forskjellige kredittkort, vil gjerne samle de et sted med billigere rente, men eier ingenting som bankene kan ta i pant. Finnes det en bank eller noe som ikke krever dette? Det er snakk om tilsammen ca. 90.000 kroner.
Svar: Banker gir lån uten sikkerhet. Om du oppnår lån uten sikkerhet, avhenger imidlertid av din økonomiske situasjon og om det foreligger betalingsanmerkninger på deg.
Var jeg deg, ville jeg under alle omstendigheter prøve å flytte lånene til en bank. Skal du oppnå dette, må du ta kontakt med banker. Tilbudene varierer en god del og du bør derfor kontakte flere banker.
… Kapitel I. Formål og organisasjon.
§ 1. Den Norske Stats Husbank har til formål:
a) å gi lån eller garanti for lån mot sikkerhet i bebygde eiendommer,
b) å formidle støtte fra staten og kommunene til boligbygging og andre boligformål,
c) å bevilge eller garantere byggelån i henhold til § 13. Samlet sett var det ifølge statsråden behov for å gjentenke den økonomiske politikken, og statsråden erkjente at de skarpe advarslene fra bl.a. Nationalbanken gjorde inntrykk, og at man i regjeringen var oppmerksom på ikke å bidra til fornye aktivitet, som kunne føre til overopphetning av økonomien.
Når særlige grunner tilsier det, kan banken etter nærmere regler gitt av departementet, gi lån eller garanti for lån uten sikkerhet i bebygd eiendom. Banken kan kreve annen sikkerhet for lånet. Departementet fastsetter ved forskrift i hvilken grad §§ 10 til 15 skal gjøres gjeldende for slike lån og garantier.
Husbanken kan i særlige tilfeller også tillegges andre oppgaver enn det som er nevnt over. Departementet kan gi nærmere retningslinjer eller forskrifter for virksomheten…..
———————————-

Lån uten sikkerhet

kan være greit å ta opp hvis man ikke eier et hus eller en bil eller har foreldre eller venner som kan stille opp. Husk da på at lån uten sikkerhet er veldig mye dyrere enn andre lån. Dette på grunn av at risikoen for at den som tar opp et slikt lån ikke betaler er mye større enn for en som har sikkerhet. Jo større sikkerhet du stiller jo billigere lån får du.
Snakk med foreldre hvis du har mulighet til det. Få dem til å hjelpe deg med å ta et lån med sikkerhet i deres hus eller formue. De må selvsagt kunne stole på at du betaler dine avdrag i tide, og det gjør du vel også. Du blir ikke særlig populær hvis du ikke gjør det. Korrigert statsbudsjett
I den kommende tiden vil det bli tatt en grundig temperaturmåling på dansk økonomi , og denne analysen vil få innflytelse på det den budsjettforslaget som forventes å bli offentliggjort i begynnelsen av februar 2008. Mens analysesarbeidet pågår, vil regjeringen forhandle om den lenge ventet kvalitetsreformen av den offentlige sektoren. Fogh annonserte reformen første gang i senssommeren 2006, og den er siden blitt grundig forberedt i mer enn ett år.
Nei, sats på et lån med sikkerhet. Kanskje det er bedre å leie bolig enn å kjøpe en bolig med et lån uten sikkerhet, særlig hvis ikke verdien av boligen eller huset dekker beløpet du skylder. Så tenk deg veldig nøye om før du tar opp et lån uten sikkerhet. Du kan brenne deg før du aner. Dette er selvsagt særlig aktuelt i tider hvor rentene går opp og månedlige avdrag kan vokse seg så store at man ikke kan betale tilbake det måntlige beløpet.
—————————————-
Gjeldsfakta
# 4,21 av den norske befolkningen har betalingsanmerkninger.
# 5,1 prosent av dem med inntekt under 200.000 kroner i året har betalingsanmerkninger. 5,4 prosent av dem med inntekt under 100.000 kroner har det samme.
# Menn er dårligere betalere. 5,5 prosent av norske menn og 2,9 prosent av norske kvinner betalingsanmerkning per første kvartal i år
# Det folk i aldersgruppene 26-35 og 36-45 år som er de dårligste betalerne.
# Ifølge Statens institutt for forbruksforskning, SIFO, er det mobiltelefoner og kredittkort som oftest fører til at vi får betalingsanmerkninger.
Kilder: CreditInform, Lindorff, Kredittilsynet og Intrum Justitia.
Centum Finans
Forbrukslån og lån uten sikkerhet, med mulighet for kredittkort. Refinansiering. Online lånesøknad.
ABC Finans
Tilbyr lån uten sikkerhet, forbrukslån inntil 150.000, gratis rådgivning m.m.
Faktum Finans & Forsikring AS
Formidler bl.a. boliglån, refinansiering, forbrukslån/lån uten sikkerhet, samt forsikringsprodukter.
Faktum forbruk
Forbrukslån/lån uten sikkerhet. Nettstedet er en tjeneste levert av Faktum Finans & Forsikring AS.
Financiering AS
Finansieringsselskapet ble stiftet i 1930 og tilbyr lån både til privatpersoner og næringsliv.
Finans Service AS
Tilbyr finansiering av bil, bolig og lån uten sikkerhet.
GE Money Bank
Tilbyr forbrukerfinansiering (kredittkort og lån uten sikkerhet, med tilhørende forsikringsprodukter).
Finansformidler – Formidler boliglån/refinansiering, billån og lån uten sikkerhet. En søknad, flere tilbud.
Forbruksfinans AS – Tilbyr lån uten sikkerhet fra GE Money Bank, inntil kr. 150.000,-. – Det vil definitivt bli færre kontorer, og de vil definitivt være annerledes. De vil ikke være som i dag, med kasse og cash, men i høyere grad rene rådgivningskontorer som vil ligge i hvert lokalsamfunn.
Voluntas Finans AS – Tilbyr finansiering med forbrukslån og lån uten sikkerhet på inntil 150.000 kr, samt refinansiering. Lånesøknad kan leveres på nettet.http://www.voluntas.no/
Centum Finans AS – Tilbyr lån, forbrukslån og refinansiering uten sikkerhet. Produktinformasjon og lånesøknad på nettet.
http://www.centum.no/
123finans – lån uten sikkerhet. Enkelt søknadsskjema
Hos finans.no kan du søke om Norgeslånet enkelt og greit. Dette er et privatlån hvor du kan låne fra 10.000 kroner til 150.000 kroner uten krav til sikkerhet fra GE Money Bank
Roe finans AS – Tilbyr lån og finansiering til bil, båt, forbruk og refinansiering uten sikkerhet. Representerer GE Capital Bank.
http://www.roefinans.no/
Finansformidler – Formidler boliglån/refinansiering, billån og lån uten sikkerhet. En søknad, flere tilbud.
http://www.finansformidler.no
Forbruksfinans AS – Tilbyr lån uten sikkerhet fra GE Money Bank, inntil kr. 150.000,-.
http://www.forbruksfinans.no
7Fjell Kapital – Tilbyr lån og finansiering til bil, båt, forbruk og refinansiering uten sikkerhet. Representerer DnB Kort.
http://www.7fjell.no

Noen norske utlånere

Centum Finans
Forbrukslån og lån uten sikkerhet, med mulighet for kredittkort. Refinansiering. Online lånesøknad.
ABC Finans
Tilbyr lån uten sikkerhet, forbrukslån inntil 150.000, gratis rådgivning m.m.
Faktum Finans & Forsikring AS
Formidler bl.a. boliglån, refinansiering, forbrukslån/lån uten sikkerhet, samt forsikringsprodukter.
Faktum forbruk
Forbrukslån/lån uten sikkerhet. Nettstedet er en tjeneste levert av Faktum Finans & Forsikring AS.
Financiering AS
Finansieringsselskapet ble stiftet i 1930 og tilbyr lån både til privatpersoner og næringsliv.
Finans Service AS
Tilbyr finansiering av bil, bolig og lån uten sikkerhet.
GE Money Bank
Tilbyr forbrukerfinansiering (kredittkort og lån uten sikkerhet, med tilhørende forsikringsprodukter).
Finansformidler – Formidler boliglån/refinansiering, billån og lån uten sikkerhet. En søknad, flere tilbud.
Forbruksfinans AS – Tilbyr lån uten sikkerhet fra GE Money Bank, inntil kr. 150.000,-.
Voluntas Finans AS – Tilbyr finansiering med forbrukslån og lån uten sikkerhet på inntil 150.000 kr, samt refinansiering. Lånesøknad kan leveres på nettet.http://www.voluntas.no/
Centum Finans AS – Tilbyr lån, forbrukslån og refinansiering uten sikkerhet. Produktinformasjon og lånesøknad på nettet.
http://www.centum.no/
123finans – lån uten sikkerhet. Enkelt søknadsskjema
Hos finans.no kan du søke om Norgeslånet enkelt og greit. Dette er et privatlån hvor du kan låne fra 10.000 kroner til 150.000 kroner uten krav til sikkerhet fra GE Money Bank
Roe finans AS – Tilbyr lån og finansiering til bil, båt, forbruk og refinansiering uten sikkerhet. Representerer GE Capital Bank.
http://www.roefinans.no/
Finansformidler – Formidler boliglån/refinansiering, billån og lån uten sikkerhet. En søknad, flere tilbud.
http://www.finansformidler.no
Forbruksfinans AS – Tilbyr lån uten sikkerhet fra GE Money Bank, inntil kr. 150.000,-.
http://www.forbruksfinans.no
7Fjell Kapital – Tilbyr lån og finansiering til bil, båt, forbruk og refinansiering uten sikkerhet. Representerer DnB Kort.
http://www.7fjell.no
Finansformidler – Formidler boliglån/refinansiering, billån og lån uten sikkerhet. En søknad, flere tilbud.
Forbruksfinans AS – Tilbyr lån uten sikkerhet fra GE Money Bank, inntil kr. 150.000,-.
Voluntas Finans AS – Tilbyr finansiering med forbrukslån og lån uten sikkerhet på inntil 150.000 kr, samt refinansiering. Lånesøknad kan leveres på nettet.http://www.voluntas.no/
Centum Finans AS – Tilbyr lån, forbrukslån og refinansiering uten sikkerhet. Produktinformasjon og lånesøknad på nettet.
http://www.centum.no/
123finans – lån uten sikkerhet. Enkelt søknadsskjema
Hos finans.no kan du søke om Norgeslånet enkelt og greit. Dette er et privatlån hvor du kan låne fra 10.000 kroner til 150.000 kroner uten krav til sikkerhet fra GE Money Bank
Roe finans AS – Tilbyr lån og finansiering til bil, båt, forbruk og refinansiering uten sikkerhet. Representerer GE Capital Bank.
http://www.roefinans.no/
Finansformidler – Formidler boliglån/refinansiering, billån og lån uten sikkerhet. En søknad, flere tilbud.
http://www.finansformidler.no
Forbruksfinans AS – Tilbyr lån uten sikkerhet fra GE Money Bank, inntil kr. 150.000,-.
http://www.forbruksfinans.no
7Fjell Kapital – Tilbyr lån og finansiering til bil, båt, forbruk og refinansiering uten sikkerhet. Representerer DnB Kort.
http://www.7fjell.no
Lånekassens rente har vært markedsstyrt siden 1998. På toppen av markedsrenten kommer et tillegg på ett prosentpoeng som skal dekke Lånekassens tap som følge av at de gir lån uten sikkerhet. Inntektene fra dette gebyret er imidlertid ikke øremerket tapskostnader, men inngår i et generelt administrasjonsgebyr.
Andre lån til husholdningene enn boliglån
Husholdningenes lån fra banker og finansierings-foretak (inkludert statlige låneinstitutter) utgjorde ved utgangen av 2004 til sammen 1203 milliarder kroner. Av dette er 897 milliarder kroner lån med pant i bolig. De resterende 306 milliarder kroner er med andre ord lån uten sikkerhet i bolig. Dessuten skal regjering og opposisjon forhandle om en jobbplan, som skal gjøre det praktiskere for utenlandsk arbeidskraft å få arbeid i Danmark og samtidig få flere dansker i arbeid. Med en historisk lav ledighetsprosent på tre prosent er det mange steder i den offentlige sektoren og i de private virksomheter desperat mangel på arbeidskraft, og det er derfor helt avgjørende å øke arbeidstilbudet rask muligt.
Det kan også være mulig å få billigere lån uten sikkerhet hos arbeidsgiver/fagforening eller pensjonskasse. Det gjelder spesielt hvis du er ansatt i det offentlige eller i en større bedrift. Ta kontakt med arbeidsgiver evt. tillitsvalgt for å sjekke den muligheten.
De som biter på kroken nå, møter vi i mars og april. Mange lar seg lokke av groteske reklamemetoder, med skinnende barneøyne og selgere som løper etter deg med kredittkort. Denne markedsføringen er kynisk og hensynsløs, mener leder Bengt Scheldt. Han tror det eneste som kan få bransjen til å begrense seg, er at Regjeringen gjør det mulig for privatpersoner å begjære seg konkurs. Da vil utlånere bli med varsomme med å tilby forbrukslån uten sikkerhet.
—————————

Virkemidler i Osloregionen

Lån uten sikkerhet:

Risikolån kan brukes til toppfinansiering av blant annet produktutviklingsprosjekter.
Lån kan ytes som:
lån med sikkerhet
lån uten sikkerhet, eller
betinget lån, som vil si at det gis mulighet for hel eller
delvis ettergivelse avhengig av prosjektresultatene.
Universelle velferdsordninger
Arbeidstagere i Norge har arbeidsledighetstrygd hvis de mister jobben, aleneforsørgere får ekstra barnetrygd og andre tiltak, alle i Norge får gratis utdannelse til man blir myndig, alle i Norge får helsetjenester som behandling på sykehus hvis man trenger det, uføre får trygd, pensjonister får i hvert fall minstepensjon – selv om man ikke har vært i yrkeslivet, myndige unge får lån av staten uten sikkerhet for å ta utdannelse og dermed investere i fremtidig inntekt og yrkesmessig status, staten yter lån uten sikkerhet slik at folk kan tre inn på boligmarkedet.
Risikoen på et rentebærende instrument består dels av den kursendring som kan inntreffe under løpetiden fordi markedsrenten forandres og dels av risiko for at utsteder ikke klarer å tilbakebetale lånet. Lån der fullgod sikkerhet for tilbakebetaling er stilt, er således mindre risikofylte enn lån uten sikkerhet. Helt generelt kan man si at risikoen for tap på rentebærende instrumenter anses å være lavere enn for aksjer.
En næringsdrivende vil i de fleste tilfeller, en eller flere ganger, måtte oppta lån for enten å kunne starte opp eller fortsette sin drift. Det være seg lån for etablering i nytt lokale, investering i nye maskiner eller nytt utstyr, eller rett og slett for å kunne opprettholde den eksisterende driften. Låneinstitusjonene gir sjelden eller aldri lån uten sikkerhet. Alle advarer om, at dansk økonomi befinner seg på en knivsegg og av samme tomt oppfordres regjeringen i kraftige vendinger til å stramme opp på finanspolitikken. Heller i dag enn i morgen.
kommentar:
Aleneforsørgere med barnetrygd, uføre eller pensjonister med trygd har generelt ikk særlig stor sjanse for å kunne ta opp et lån uten sikkerhet. Fullgod sikkerhet er avhengig av en formue av et slag. uføretrygdede eller alenemødre/fedre er generelt ikke den typen mennesker som har store formuer. De er ofte den typen mennesker som ønsker å ta opp et lån uten sikkerhet, men sånn er paradokset; De som trenger det får det ikke, de som ikke trenger det får det.
———————————

Hvem innfrir mine lån ved refinansiering?

Svar: Hovedregelen er at vi innfrir alle lån som har sikkerhet i boligen og resterende av lånet utbetales på din konto slik at du selv kan innfri eventuelt andre lån uten sikkerhet i bolig. Imidlertid kan vi etter nærmere avtale innfri alle lån som ønskes innfridd.
Pågående markedsføring
Slik det nå er, annonserer långiverne i avisene med at de gir lån uten sikkerhet. Du finner lokkende tilbud på tekst-tv, og du kan få innvilget lån gjennom SMS. Derfor vil Syvertsen at folk skal bli tvunget til å ta seg tid til å tenke gjennom om de faktisk har råd til å bruke mer penger. For å søke lån uten sikkerhet må du være over 25 år, bosatt i Norge i minst 3 år, ha fast inntekt over ca 150.000/ år og være uten betalingsanmerkninger. – For å si det helt banalt. Ikke bruk mer enn du tjener, og sørg for å ha et overskudd. De fleste er nesten alltid litt i underskudd, sier Lisbeth Nebelong, journalist og forfatter av en rekke bøker om blant annet privatøkonomi, og legger til:
1. Få overblikk: Få overblikk over økonomien din. Hva har du i gjeld, eventuelt oppsparte midler. Lag en liste der du oppsummerer din gjeld, og det du eier, og trekk da gjelden fra dine verdier.
———————————–

Lån uten sikkerhet

Av Night.
Lån uten sikkerhet
ja lån til hva du vil
kjøp deg hytte, båt
og kanskje en ny bil
men dagen vil komme
da futen vil si
nå tar vi din hytte
ja båt og din bil
når jeg nå skal låne
ja helt uten sikkerhet
vet jeg hva det vil si
når futen kommer forbi.
————————————

Lån uten sikkerhet

Har man ikke penger så kommer man heller ikke lett til penger. Å få et lån uten sikkerhet og som ikke har ågerrente er ikke lett, for ikke å si nærmest umulig. Penger avler penger er det et gammelt ordtak som sier. Det stemmer på en prikk. Det blir som å dra i butikken med småpenger, man får ikke kjøpt de store økonomipakkene og ender derfor opp med mindre for pengene. Sånn er det med lån også. Kan du stille med sikkerhet for lånet ditt, og gjerne sikkerhet for hele lånebeløpet så kommer du fremst i køa hvor de utdeler de billigste lånene, altså de billigste rentene. Har man penger så tjener man penger. Skal man starte en bedrift i dag må man ta opp lån. Og har man ikke sikkerhet for lånet kan man risikere å slite unødvendig mye. Har man sikkerhet så sliter man mindre fordi man får et billigere lån. Så penger avler penger.
———————————–
Forbrukerombudet har tidligere stilt seg kritisk til markedsføring av lån uten sikkerhet, men fremdeles benytter bransjen en pågående strategi for å kapre kunder. Hun påpeker videre at det er viktig å sørge for at man «har et forhold til penger». Dette klarer hun selv ved å alltid ha litt kontanter i lommeboken. Bruker man alltid kort, er det mye enklere å «bare dra kortet». Med kontanter i lommeboken, ser man helt konkret at pengene forsvinner når man kjøper ting.
– Lån til forbruk svarer seg sjelden, og det bør anses som en aller siste utvei. De freidige reklamene om snille onkel Bank som så gjerne vil hjelpe oss med å realisere drømmene våre, normaliserer bruken av slike tjenester. Forbrukeren blir lurt til å tro at han inngår en ufarlig vinn-vinn-avtale, sier Høllesli.
Ofte markedsføres butikkenes supersalg sammen med tilbud om finansiering. «Rentefri kreditt», «Lån uten sikkerhet» og «Kjøpekort» er velkjente begreper. Hva det egentlig koster å benytte seg av slike tilbud, og hvor dyrt det kan bli hvis man ikke greier å betale, fremkommer ikke like godt. Dette er ikke akseptabelt.
————————————–
KLP Forsikring forutsetter at alle lån sikres på tilfredsstillende måte i eiendom du som lånekunde står som hel eller delvis eier av. Se i menyen til venstre hvilke rammer som gjelder for de forskjellige panteobjektene.
Vi gjør oppmerksom på at KLP ikke yter lån mot pant i eiendom andre eier. KLP har heller ikke anledning til å yte kreditt, dvs lån uten sikkerhet som nevnt over.
————————————–

Vil bekjempe useriøse långivere

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken (SV) frykter vi går mot en ny gjeldskrise. Han ønsker å stoppe långiverne som tilbyr deg store lån uten sikkerhet – til blodrente.
Audun Lysbakken (SV) vil at konsekvensene av å ta opp forbrukslån klart skal komme frem i markedsføringen.
«Inntil 150.000 uten sikkerhet. Svar på dagen!»
«10-150.000 kroner, svar på 15 min.»
Disse to annonsene sto på baksiden av gårsdagens VG. Det er blant annet slike annonser som gjør at Audun Lysbakken og fire andre SV-ere i dag fremmer forslag for Stortinget som skal forhindre en ny gjeldskrise.
—————————————-

I misjonsbanken gis det store lån uten sikkerhet.

3600 kroner kom inn på denne måten.Det å være blakk var ingen unnskylding på La Mitads noe utradisjonelle misjonsmesse. En egen misjonsbank var på plass med ubegrensede lån uten sikkerhet. De som lånte penger fikk med seg en giro som de lovet å betale. 3600 kroner kom inn på denne måten. Dermed kan du få et overblikk over «hvor mye du reelt eier».
– Jeg mener at de to viktigste kjennetegnene ved en sunn økonomi er at den tåler svingninger i inntekter og utgifter, og at forbrukeren har høy bevissthet om den, sier Elisabeth Realfsen.
Tidligere år har misjonsmessen vært på Kollektivet i Geitemyrsveien, men siden Kollektivet nå er solgt, var messen i Katakomben, rett under Dagbladet.
– Dette er helt strålende, sa Øyvind Aa som er leder av La Mitad. Medlemmer og venner av La Mitad bladde dypt i lommebøkene. Og det har de god grunn til.
– Det er artig å se at folk kommer på grunn av det gode ryktet arrangementet har fått. De kommer med lommene fulle av penger og er innstilte på å skulle bruke dem, sier Øyvind.
– Vi ga også ut lån uten sikkerhet. Folk som trengte mer penger fikk låne slik at de fikk kontanter. De tok med seg en giro hjem for senere innbetaling, forklarer Ellen, og er vel fornøyd med den gode tradisjonen om at når man er på misjonsmesse, er det for å ha det gøy og bruke mye penger.