• Laster aksjedata...

I disse økonomisk vanskelige tider, er det mange som spekulerer i utenlandsk valuta, både når det gjelder handel, og mulighetene for å oppta billige lån. Lave kurser og en sterk krone kan gjøre dette svært så lukrativt, men uten en god forretningsmessig bankforbindelse er det også svært vanskelig å få til en låneavtale i utlandet. Spesielt som privatperson.

De aller fleste større utenlandske bankene forutsetter at man har en konto hos dem for overhodet å komme i betraktning som lånekunde, og for å få en kunde skal man enten være statsborger i landet, eller man skal ha bodd og arbeidet der over en lengre periode. Gjerne noen år. Videre gjelder de sedvanlige betingelsene med fast inntekt, sikkerhet i eiendom eller andre verdier, og et rent økonomisk rulleblad.

Likevel er det ikke helt umulig, spesielt ikke hvis man har et firma i ryggen, og det finnes muligheter i det internasjonale pengemarkedet bare man kan oppnå de rette kontaktene. Blant annet det sveitsiske og kypriotiske bankvesen åpner for disse mulighetene, men hvorvidt det er så mye å spare på å låne mindre beløp er vel heller usikkert.