• Laster aksjedata...

Har man funnet drømmeboligen og ønsker å legge inn bud, er det viktig å ha en bankgaranti klar på forhånd. Å budgi uten å ha finansieringen under kontroll kan bli en dyr affære.
Aller først må man kontakte banken og be om et møte, fortell gjerne at det dreier seg om et lån, og hva det eventuelt skal brukes til. Deretter er det tre viktige detaljer som må ordnes, det er dokumentasjon, dokumentasjon og dokumentasjon. Her er det om å få så mye på papiret som det er mulig å få, og alt av inntekter og utgifter må forevises.
Lønnslipper, ansettelseskontrakter, andre inntekter, formue, bankinnskudd, verdier på eiendommer med mere for å vise hva man har av inntekter. Andre lånepapirer, forsikringer, personlig forbruk, husholdningsbudsjett og andre utgifter for å vise balansen mellom inntekter og utgifter, og avslutningsvis et sammendrag som konkluderer med hvordan lånet er tiltenkt tilbakebetalt. Alt skal med i en lånesøknad.
Her er det også viktig å ta høyde for eventuelle renteendringer og andre uforutsette hendelser som kan påvirke betalingsevnen. En gjeldsforsikring kan også være lurt å inkludere.
Tenk også nøye gjennom alle tenkelige og utenkelige spørsmål som kan dukke opp under samtalen og still forberedt. Selv om det teoretisk ikke skal ha noen praktisk betydning, kan det være en fordel å kle seg formelt i forhold til situasjonen.