• Laster aksjedata...

Billige forbrukslån er ikke bare billige forbrukslån. Det flyr rundt med ord som rente, effektiv rente, variabel rente fast rente, nominell rente prosent osv.. Samtidig har vi gebyrene, som saktens kan være voldsomme. Derfor kan du alltid og 100 % regne med at lån bare kan sammenlignes på en måte: ÅOP. Eneste unntak er, at man også skal være oppmerksom på om renten er fast eller flytende (variabel). Spesielt hvis man låner et stort beløp i kroner og øre, er det viktig å overveie om ikke en fast rentesats i hele tilbakebetalingstiden er den billigste løsningen. Hvis renten er lav som nå, så kan den over årene etter de fleste meningen bare gå en vei, og det er opp. Sitter du med et stort forbrukslån med en tilbakebetalingstid på 10 år, så er det temmelig viktig for prisen at renten ikke i løpet av de neste 5 årene går fra 10 % til 25 %. Det er ikke artig å skulle betale det kvarten av
lånet tilbake hvert år for å betale hele lånet tilbake på 10 år, vel?

Forbrukslån uten sikkerhet/pant for lånet

Det er alltid vanskeligere men sjeldent umulig å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet i dine verdier. Man må forvente at rentesatsene og dermed lånepriser er høyere, når lånleverandører skal risikere mer. Samtidig kan det i noen situasjoner være en fordel for deg å betale en høyere ÅOP for å unngå at banken tar pant i dine ting. Går noe galt er det nemlig så banken som eier denne pantet og dermed den delen av dine ting eller verdier som f.eks. kunne være din eiendom/bolig eller din bil.

Lån med friverdi

Har man friverdi i sin bolig tilbys man gode muligheter for opptak av forbrukslån. Prisene er i bunn og lånemuligheter er det masser av. Men det er et men: Hvis man låner i friverdien, skal man sikre seg mot problemer, hvis man får en mindre friverdi på grunn av synkende boligpriser.
Raske søknader til forbrukslån

Det er gode muligheter for å ta opp et rett billig forbrukslån på kort tid. Masser av spesielt de nybegynnere og internett-lån-leverandører tilbyr at man på f.eks. 15 minutter kan få avklart om man er godkjent til et lån. Pass likevel på med impulser når man tar opp et lån. Forbrugslån eksempel fra GE Money
Det kan alltid best betale seg å ta seg tiden til å forberede seg, å undersøke markedet og å forhandle prisen før man avtaler et lån.
Forberedelse før du søker om forbrukslånet

Før du søker om et forbrukslån enten i en bank eller online hos f.eks. Citibank, GE Capital/Money bank osv., så skal du forberede deg skikkelig. Og fortvil nå ikke. Det er ikke vanskelig eller tidkrevende. Sånn gjør du:

1. Skaff deg et overblikk over dine fast utgifter, som f.eks. avdrag, husleie, elektrisitet, vann, tele og internett, aviser, lisens, bil og bensin osv.. Alt.
2. Få overblikk over dine inntekter (lønn etter skatt mv)
3. Trekk årets utgifter fra årets inntekter og divider det som er tilbake med 12 måneder. Nå har du ditt rådighetsbeløp pr. måned etter fast utgifter.
4. Beregn hvor mange penger du skal bruke til mat, tøy, gaver, byturer, reiser osv. om måneden på samme måte.
5. Trekk det beløp fra rådighetsbeløpet. Nå har du ditt månedlige overskudd.
6. Til lykke, du har like laget et privatbudsjett!
7. Det siste tallet, overskudet, er det beløp, som du maksimalt kan ha i utgift pr. måned til ditt lån. Pass på å være forsiktig med hvor høyt du vurderer dette tallet!
8. Du tar ditt nye privatbudsjett, dine siste tre lønnslipp og ditt siste skatteoppgjør + forskuddsoppgjøret fra skatt og kommer dem i en mappe.
9. Nå er du helt klar til å få de billige forbrukslånene!

Forhandling av pris på forbrukslån

Med din forberedt mappe i hånda er du særdeles godt rustet til å finne de billige forbrukslånene i banker og andre steder, men la oss like slå en ting fast med det samme: Ingen får billige forbrukslån uten å forhandle priser. Noen mennesker bryter seg ikke om å forhandle priser, men det kan altså koste mange penger å hoppe den delen av forretningen over. Hvis man søker et lån i en bank som Den Dansk Bank, Nordea, Lån og Spar, Kors på halsen banken, Spar Nord, Skandia banken, Nykredit bank, BG Bank osv. (legg lik merke til at Nordea ER på listen!) så er det en skam ikke å prøve å oppnå en billigere rente ved å be om det best tilbudet.
Lån er en vare som alt mulig annen, og prisen på et lån er typisk fastsatt etter hvor mye forbrukerne gjerne vil betale – ikke etter hvor mye det koster å gi et lån. Derfor er det så viktig at man som forbruker forteller hva man er villig til å betale. de fleste stedene sparer man penger ved simpelthen å be om en billigere pris, og ingen steder vil man møte forargelse over at
ønske en god pris på sitt forbrukslån. Man kan også ta sin mappe og besøke f.eks. tre banker og be om det best tilbudet. Når man har det best av de tre, kan man ta runden igjen og spørre om noen er interessert i å slå den og å få deg som kunde.
Sammenligning av forbrukslån

Flere steder på internettet finnes gode sider med sammenligning av priser på forbrukslån. Husk alltid også å forsøke å forhandle prisene selv om man har funnet den billigste prisen på forbrukslånet. Disse lister skal ikke tas for gode varer automatisk. Det er tale om «listepriser» på forbrukslån.
Lånepriser og årlige kostnader i prosent (ÅOP)

Og hva koster et lån så? I Danmark er du heldig stilt fordi det er skapt et begrep, som heter Årlige Omkostninger i Prosent, hvilket også kan skrives som Å.O.P. eller bare som ÅOP. Det er simpelthen et tall, som angir presis hva et lån koster om året. Med dette tallet kan man lage en reell sammenligning mellom forskjellige tilbud om lån. Det er lovgitt, så ÅOP bare kan og må bety den ene tingen, og det er en stor hjelp for alle som vil sammenligne priser på forbrukslån. Både renter og diverse gebyr er inkludert i det tallet, og utregningsmodellen er og skal som nevnt være helt ens for alle långivere. En formel for den samlet prisen, som skal betales tilbake i avdrag og renter for et lån er ikke helt enkel da formelen blant annet skal ta høyde for de løpende avbetalingene. I stedet for å gå i detaljer om det, så henviser vi til en smart beregner av ÅOP for forbrukslån.
Og det beløpet er innberegnet alle utgifter til ditt forbrukslån.

La oss ta et par eksempel på lån og ÅOP med bruk av denne beregner:
Lån 200000 kroner ÅOP 10 % i 8 år

Et lån på 200000 kroner med en ÅOP på 10 % som betales tilbake over 8 år/96 måneder koster ifølge beregneren 86.983,34 kroner. Prøver vi i stedet med det samme lån men med den halve tilbakebetalingstiden, så er resultatet at rente og gebyr bare koster oss under halvdelen nemlig 41.498 kroner. Det er altså penger å spare på en raskere tilbakebetalingstid selv om ÅOP er den samme.
Lån 100000 kroner til 10 % i ÅOP

Hvis vi beregner prisen på et lån på 100000 kroner til 10 % ÅOP i renter og gebyr og med en løpetid på 8 år, er resultatet presis det halve av lånet på 200000 med samme vilkår, nemlig 43.491,67. Altså er det en mer direkte sammenheng mellom lånets størrelse og pris enn det er mellom løpetiden og prisen. Med andre ord: Spar penger ved å låne med kort løpetid (og selvfølgelig en lav ÅOP)
Gjeldfri hvordan blir man fri av sin gjeld?

For mange er det et mål på lengre sikt å bli helt gjeldfri ved å holde opp med å ta opp forbrukslån og diverse andre lån, og i stedet spare opp i banken. For å bli gjeldfri, kan det anbefales, at man finner den billig mulige måte å betale sin gjeld tilbake på. Deretter må man finne et nivå for den månedlige tilbakebetalingen, som gjør at man saktens kan greie seg for resten,
og til sist må man så lære å vente med å kjøpe til man faktisk har penger. Det er enkelt og det er i høy grad mulig for de fleste å bli gjeldfri og dermed mer fri.
Billige lån – en nyhet

Billige lån kan nu muligvis findes via Fair Rates Som noe helt nytt på det danske markedet for forbrukslån, er Fair Rates kommet på banen og tilbyr billige lån uten bruk av banker. Disse lån foregår via en type børs for lån, som setter private utlånere i forbindelse med private låntagere. Altså tilbys de billige lånene i og med at man hopper bankenes ledd over. Samtidig skiller Fair Rates seg ved å tilby utlånerne til disse forbrukslånene å se profil for låneren. Hva skal lånet brukes til, har personen lånt via systemet tidligere og har han eller hun betalt ratene tilbake til rette tid? Denne type spørsmål finner man svar på. Det er en helt nytt og noe spesiell måte å søke om billige lån på, så vi vil oppfordre til at du selvfølgelig ser nærere på det men også at du ser på det med kritiske øyne, da det er en meget ny form for utlån. Oppdatering: Fairrates hjemmeside er tilsynelatende tatt ned. Vi avventer utviklingen av denne nye formen for lån.
Mobillån og SMS lån – hva skal du velge

En annen nyhet på markedet for lån i Danmark er SMS lån eller Mobillån, som er en låntype, hvor man sender en SMS og deretter på få minutter låner typiske mellom 500 kroner og 2000 kroner. Lånene er typisk med kort løpetid. Man betaler dem tilbake i løpet av 14 dager eller en måned f.eks. Spørsmålet er så om det er en god ide å velge disse SM lån. Det er det ikke. Utgiftene til denne typen forbrukslån er altfor høye. Målt i ÅOP er det f.eks. regnet ut priser på 500.000 % på et SMS lån på 500 kroner ifølge eb.dk. Så glem denne låntypen og lån i stedet pengene i en bank.

Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.