• Laster aksjedata...
Spørsmål:
 Kan en bank omgjøre kredittkortgjeld til en gjeld med lavere rente?
Svar:
Under gitt forutsetninger kan det være mulig å få et rammelån på boligen, hvor man innenfor rammen bruker midler for å nedbetale kredittkortgjeld.
Det er også kjent at banker tillater økning av eksisterende boliglån, mot at økningen benyttes til å nedbetale dyrere lån. I det senere har det blitt hevdet at banker motsetter seg akkurat dette siste, men det har ikke vi i Forbrukerrådet dekning for å hevde. Dersom du skulle oppleve det, vil det være mulig å flytte boliglånet til en annen bank, samtidig som du øker lånet for å betale kredittkortgjeld.