• Laster aksjedata...

25. juni 2010

Rentene har vært synkende gjennom de siste parene måneder, noe som har ført til at vi aktuelt har de laveste rentene i mange år. Det viser nye tall fra Danmarks Nationalbank.
Mange sanerer privatøkonomien
De lavere rentene slår igjennom på henholdsvis Hypoteklån og vanlige banklån. 30 prosent av bankenes utlån er kassakreditter, og her er rentene ikke falt tilsvarende. En del av denne forskjellen kan skyldes at det ikke er samme sikkerhet bak en kassakreditt som for eksempel et hypoteklån. Den økonomiske krisen har også fått mange til å sanere i privatøkonomien deres, og evt. nedlegge kassakreditten for å ta opp et litt større og billigere hypoteklån. Bankenes kassakreditt utgjør 155 mrd. kr. i alt, men har vært fallende gjennom de siste 2 årene.

Kontakt BRF-kreditt, og få hjelp til å sanere privatøkonomien din.
 
Rentebesparelser varmer i privatøkonomien
Ser man på realkredittinstituttene er renten på utestående hypoteklån falt fra 5,7 prosent til 4,2 prosent fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010. For et lån på en million kroner gir det en besparelse på 9900 kr. i året, hvis man ikke betaler avdrag. Det er en besparelse som varmer i enhver privatøkonomi. En del av rentebesparelsen skyldes at mange fortrekker lån med variabel rente. I den forbindelse er det verdt å understreke at hvis man for øyeblikket nyter en stor besparelse, som følge av de historiske lave rentene, er det god latin å ligge noe av denne besparelsen til side til dårligere tider. De rekordlave rentene vil neppe fortsette med å være så lage. Det vil ikke være overraskende, hvis vi allerede i annet halvår av i år vil se stigende renter. I den forbindelse skal man være oppmerksom på at markedsrentene stiger, før enn at sentralbankene begynner på renteøkninger. Årsaken er at rentene stiger alene på forventningen om renteøkninger. For øyeblikket forventer de finansielle markleder, først at ECB kommer på banen i 2012, men et godt bud er at det vil skje i løpet av 2011.
Boligbyrden for førstegangkjøpere har aldri vært lavere
For boligmarkedet er det også godt nyt i dagens nye tall fra Nationalbanken. Dermed er renten på nyutstedte hypoteklån falt fra 4,6 prosent til 3 prosent. På et hypoteklån på en million kr. gir det anledning til en årlig besparelse på 10.560 kr. etter skatt. De lavere renteutgiftene er med på å gjøre eierboligene konkurransedyktige, og nettopp derfor er det stigende interesse fra førstegangkjøperne. Den stigende interessen skal sees i lys av at boligprisene også er falt kraftig de siste parene år, og sammenholdes dette med stigende inntekter og skatteletter, har boligbyrden – altså kostnadene ved å eie en bolig i forhold til den disponible inntekten – for førstegangkjøpere aldri vært lavere.