• Laster aksjedata...

Store fester etterfølges alltid av fyllesyke. Denne gangen tok festen helt av og «hangoveren» blir desto verre. Omtalen av ordet lavkonjunktur er sørlig sterk i oktober. Det er ingen tvil om at USA, vest-Europa, Kina og en rekke andre land i verden er inne i en lavkonjunktur. Der et begrep for å beskrive den økonomiske utviklingen i et land, og betegner at den økonomiske aktiviteten er lavere enn en trendmessig utvikling ville tilsi.