• Laster aksjedata...

De fleste av oss sitter med gjeld, slik at det er ingen automatikk som tilsier at er du ansatt som sykepleier, tømrer, elektriker, kokk, lærer osv. så går man i pluss i forhold til de utgiftene man må ut med for å kunne leve etter en viss standard(som det på en måte kreves for å leve det vi mener er et godt liv). Levestandard og inntekt går veldig hånd-i-hånd i kapitalistiske samfunn, og det kommer vi faktisk ikke utenom.

Det er altså ikke det å tjene selve pengene som er vanskelig, men det å sitte igjen med en del som du faktisk «eier». Så på en måte tjener de fleste ikke penger på den jobben de gjør, det de gjør er å minske verdien som de skylder noen andre. Når man tjener penger, så betyr det at i den andre enden er det noen som taper penger. Ergo så hjelper man egentlig ikke til ved å tjene penger da pengesystemet fører til at en stor del mennesker da må «tape» her i livet. Noe som selvfølgelig er veldig synd.

Men det er også slik at når man arbeider, så bytter man sin kompetanse mot en sum penger. Noe som både er et pluss for deg og den bedriften du arbeider for. En slik ordning gjør at man hever livskvaliteten om man får til en levelig ordning for begge parter, noe som gavner samfunnet. Men man kan si at bedrifter taper på å lønne sine ansatte.

Hvorfor taper de? Jo, fordi det ikke finnes nok penger til å betale tilbake all gjeld, da gjeld må betales med en rente. Altså når man får pengene man låner så må man betale tilbake mer enn du lånte, og den eneste måten å tjene penger på er å få tak i penger fra andre. Derfor er tap(økonomisk sett) altså innebygd i det systemet vi har. Og er det en ting som ikke løser problemer så er det vel den ulikheten som systemet da skaper.

Og når jeg snakker om det å hjelpe andre så er ikke det snakk om et slikt bredt spekter som du nevner. Når jeg sa hjelper, så mener jeg det å tjene penger på å løse problemer. Da mener jeg ikke all verdens problemer, men de større problemene som igjen fører og er pådriver til mange av de mindre problemene.

Alt i alt bunner levestandarden i et land ned til de økonomiske forholdene. Lån er en økonomisk faktor som for alvor regulerer hvor høy levestandard man har, og er en kilde til betenkte situasjoner for en hel del mennesker. Men ved langvarig arbeid og innsats kan man unngå å måtte ta opp lån for å finansiere deler av livet sitt, og når du har nådd det punktet har du på mange måter ”vunnet”.