• Laster aksjedata...

Parlamentet har vedtatt en betenkning, som sterkt kritiserer medlemsstatenes evne til å holde styr på budsjettunderskudd og samordning av de økonomiske politikkene.
I betenkningen, som opprinnelig ble utarbeidet av Dariusz Rosati (PSE, PL), uttrykker EU-utsendinger sin bekymring over den lave veksten i Europa siden 2002.
De advarer om risikoene ved raske økonomiske inngrep, og anbefaler i stedet en stabil og konkurransedyktig økonomisk politikk.
Parlamentet støtter den nye orienteringen mot innovasjon og utdannelse.
EU-utsendinger fastslår at den forfeilet tilpassingen til Vekst-og-Stabilitetspagten har betydd at det ikke har vært forbedringer i medlemsstatenes finanspolitikker siden siste år og understreker nødvendigheten av at medlemsstatene atter får styr på de offentlige budsjettunderskuddene.
EP forventer en mer ambisiøs reduksjon i de offentlige budsjettene i 2006 – ikke bare mindre lappeløsninger.
Parlamentet problematiserer videre den manglende politiske koordinasjonen innenfor eurosonen – særlig med hensyn til divergensen i finanspolitikkene – og oppfordrer euro-gruppeformannen til å utarbeide løpende betenkninger om implementeringsprosessen.
Talsperson:
Dariusz ROSATI (PSE, PL)