• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg har fått oppført høyere verdi på post 3.1.5 Skattepliktig aksjeutbytte enn det som faktisk er tilfelle. Hvor får skattemyndighetene dette beløpet fra? Og er det bare å endre dette beløpet selv til faktisk utbytte?
Det kan være skattemyndighetene eller aksjemegleren som har gjort en feil. Uansett fører du det riktige beløpet inn i selvangivelsens post 3.1.5 og ber din aksjemegler endre opplysningene i Skatteetatens aksjonærregister.