• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg er musiker og dermed selvstendig næringsdrivende, og lurer på noe så enkelt som i hvilke poster mine inntekter og utgifter skal føres? Jeg forstår det som at man ikke lenger trenger å spesifisere hva de forskjellige utgiftene er (utstyr, reise- og diettkostnader osv.), men at alt skal føres på et sted, og at man selv holder regnskap hvor dette spesifiseres. Stemmer dette? Jeg synes alltid det er vanskelig å forstå akkurat HVOR ting skal skrives.
Dersom du har motatt næringsinntekt, skal du levere selvangivelse for næringsdrivende og næringsoppgave 1. I papirselvangivelsen er det egne sider for utfylling av inntekts- og utgiftsposter knyttet til næringsinntekten, se Starthjelpen for næringsdrivende. Hvis driftsinntekter ikke overstiger kr 50 000 er du i ugangspunktet fritatt for å levere næringsoppgave såfremt de øvrige vilkårene for fritak er oppfylt, se Starthjelp for næringsdrivende del 2. Næringsinntekt/-underskudd føres i post 2.7.6/3.2.19.