• Laster aksjedata...

Med Beijings melding om at privatpersoner vil få lov til å investere i utenlandske aksjer, er det lagt opp til at kinesernes penger vil skylle utover verdensmarkedet. Det er et viktig skritt for den fortsatte åpningen av
Kinas økonomi
BEIJING – Spillelystne fra Kina er lenge blitt budt velkommen til å gamble med pengene sine i Macau. Det er verdens største kasino nettopp åpnet. Men selv det vil ikke kunne hamle opp med de potensielle gevinstene, kineserne vil kunne oppnå, etter de også holder på å få foten innen det globale aksjemarkedet.
De kinesiske myndighetene har meddelt at de for første gang vil la landets borgere investere sin enorme sparing i utenlandske aksjer. Med tiltaket, som avmonterer barrierer, som hittil har forhindret de fleste kineserne i å foreta internasjonale investeringer, har Beijing blitt et betydelig skritt mot større integrasjon med verdensøkonomien.
Zhao Xiao, professor ved Beijings Universitet for Vitenskap og Teknologi, sier det er den mest betydningsfulle finansielle utviklingen i dette tiåret, etter Kina ble medlem av verdenshandelsorganisasjonen WTO i 2001.
«Hvis Kina vil være en internasjonal aktør, er landet nødt til å åpne opp for kapitalen dets, og det er nødt til å tillate borgerne dets å investere i utlandet», sier han.
Via Hongkong
I denne sammenhengen er utlandet geografisk ikke langt vekk. Det nye initiativet gir nemlig foreløpig bare mulighet for investeringer på børsen i det økonomisk sett autonome Hongkong.
Men i en økonomisk sammenheng legger det stor avstand til tidligere politikk, da markedet i Hongkong, i motsetning til fastlandets, er integrert i den globale økonomien, og tillater penger å flyte ut og inn av det finansielle markedet uten restriksjoner.
Ordningen forventes å sette gang i en massiv tilstrømming av kapital fra fastlandet mot Hongkong i multimilliardstørrelse – penger som vil spre seg utover resten av verden.
Tiltaket vil eksponere kinesiske investorer og verdensmarkedet overfor hverandre. Begge, som Financial Times skriver har bruk for å gjøre seg bekjent med hverandre, da sitt innbyrdes forhold vil bli sentralt for framtidens verdensøkonomi.

Enorme beløp

Det er ikke vanskelig å se hvorfor. Det er potensielt enorme beløp, som vil strømme ut av Kina. Etter flere år med rask økonomisk vekst og stigende inntekt har kineserne til sammen bygget opp en sparing på over 12 billioner kr.
De har allerede vist seg mer enn villig til å investere store deler av pengene sine i aksjer. I dag har syv prosent allerede kjøpt aksjer, noe som utgjør et enormt antall mennesker i det folkerike landet. Og antallet investorer stiger kraftig.
Hittil i år har de åpnet 33 mill. investeringskonto – seks ganger flere enn siste års samlede antall.
Inntil videre beskriver Kinas statlige valutaadministrasjon den nye politikken som et forsøk, og har ikke spesifisert, hvor lenge det vil vare, eller når det presis vil bli sparket i gang. I Kina blir nye økonomiske tiltak ofte lansert som pilotprosjekt, da det politisk gjør det lettere siden å trekke tilbake dem, hvis de mislykkes.
I et tegn på at Beijing til å starte med vil bevege seg forsiktig frem, vil investeringenes omfang bli holdt under kontroll, da de bare kan bli foretatt av kinesere, som oppretter investeringkontoer ved Bank of China i den nordlige byen Tianjin.
Men det er tydeligvis valutaadministrasjonens hensikt at forsøket skal gjøres permanent og senere utvides, da den i en melding sier at det er startet for å «forberede ytterligere ekspansjon av privatpersoners oversjøiske aksjeinvesteringer.»
Dermed vil veien være helt åpen for at kinesiske investorer også kan bli en fast bestanddel av vestlige marked.
Het økonomi
«Med Kinas boome økonomi og folkets stigende inntekt er det nødvendig at folkets investeringsmuligheter utvides», sier administrasjonen.
Utenlandske investeringer i Kina og landets enorme handelsoverskudd, koblet sammen med Beijings strikse kontroll over hvor mange penger, det må flyte ut av landet, har fungert som en demning, som har før til at Kina er oversvømt av penger.
Det har gjødslet grunnen for inflasjon, som i juli nådde opp på 5,3 prosent – det høyeste i et tiår, og langt over regjeringens målsetting på tre prosent.
For Beijing lar den nye økonomiske åpningen til å være et forsøk på å skape en ny sikkerhetsventil, vet at den kinesiske pengenes lettere adgangen til utlandet kan være med på å avkjøle den overopphetede økonomien.
At kineserne hittil bare har kunne investere i et begrenset antall aksjer innen et lukket aksjemarked har skapt en boble på børsene i Shanghai og Shenzhen, og risiko for at markedene kan falle sammen – flere investeringsmuligheter for kineserne vil lindre presset.
Om de kinesiske pengene vil bli mottatt med åpne armer i utlandet, vil vise seg. I Vesten bekymrer flere politikere seg over Kinas stigende økonomiske makt og storoppkjøp av utenlandske aktiva. Beijing vil gjerne unngå å følge i de fotsporene Japan etterlatt seg i 1980-tallet, da landets store oppkjøp i utlandet skapte fortørnelse.
Men umiddelbar burde kinesernes penger være en velkommen vitamininnsprøyting for vestlige marked.
Handlende på børsen i Hongkong var ikke i tvil om betydningen av det nye tiltaket: da det ble annonserte, nådde aksjemarkedet nye høyder i forventning til den kommende kinesiske pengestrømmen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.