• Laster aksjedata...

Skatt 2011
På grunn av noen endringer og vedlegg kunne jeg ikke levere selvangivelsen på nettet. Denne selvangivelsen har jeg sendt til Skatteetaen/ Skatt øst i posten sammen med noen vedlegg. Når blir endringer registrert og når kan jeg lese den på altinn?
Endringene som blir gjort i selvangivelsen, både på papir og i Altinn, vil kunne sees når skatteoppgjøret er klart, tidligst i juni måned.