• Laster aksjedata...

Nasdaq, opprinnelig forkortelse for eng. National Association of Securities Dealers Automated Quotation, amerikansk elektronisk markedsplass for aksjer, i virksomhet fra 1971. Nasdaq har utviklet seg fra et automatisert system for omstning av unoterte aksjer til en av verdens største børser (passerte 1994 New York-børsen i omsetningsvolum). Nasdaq bygger på et elektronisk formidlingssystem mellom market makers, ulike meglerhus som setter kjøps- og salgskurser i konkurranse med hverandre.
Nasdaq har særlig vært viktig for små selskaper i vekstfasen, fra 1990-årene særlig mange selskaper innen IT og internettbransjen. Nasdaq-indeksen har derfor blitt brukt som et mål for verdien i selskapene innen denne bransjen.
————————————
Lavkarbo