• Laster aksjedata...

4.1 – Innbetalinger og utbetalinger

Kontantstrømmer er det som påvirker langsiktige investeringer. Forskjell på kontantstrømmer og inntekter/utgifter er at kontantstrømmer ALLTID kan måles i kroner og øre. Et lån er for eksempel en kontantstrøm da man aldri i bedriftsøkonomisk sammenheng kan ta opp et lån i andre verdier enn nettopp penger.

4.2 – Pengenes Tidsverdi

Tre faktorer skiller pengene i dag og i morgen:

Rentefoten. Som igjen er delt inn i tre faktorer:

– Man taper penger på at andre skal ha dem for deg, derfor må du kreve en premie for ventetiden.
– Usikkerhet – så du må ta høyde for risikotillegg, og legge dette til renten.
– I tillegg til å ta høyde for eventuell inflasjon som skulle skje på dette tidspunktet før du får penger igjen.

Venteperiodens lengde – hvor lenge må man vente på pengene? Gir mindre penger.
Beløpets størrelse – med mindre det er oppgitt i prosent.

AVKASTNINGSKRAVET = Risikofri rente + Risikotillegg + Inflasjonstillegg

4.4 Nåverdimetoden

– Økonomisk modell som sier deg om prosjekter er lønnsomme eller ikke når du vet avkastningskrav og kontantstrømmer.

1. Sjekk innskuddet ditt, hvor stort det er.
2. Sett et avkastningskrav på for eksempel 10 %.
3. Start med å skrive siste års kontantstrøm delt på «1+avkastningskravet».
4. Deretter plusser du med nest siste kontanstrøm, og deler igjen på «1+avkastningskravet i prosent».
5. Helt til du har kommet tilbake til år 1.
6. Til slutt trekker du fra innskuddsbeløpet ditt, altså den pengemengden du har investert i firmaet. Da skal du sitte igjen med nåverdien.

Man sitter alltid igjen med avkastningskravet sitt i prosent i tillegg til nåverdien som er endelig. Man sitter alltid igjen med penger , til tross for at det er 0 i nåverdi.

4.4.2 Beslutningsregler for nåverdimetoden

– Velg alltid det som gir best avkastning, det gunstigste greia. Høyest nåverdi.
– Om det er uavhengige prosjekter, så bør alle med positivt nåverdi velges.

Spørsmål: Hva skjer med nåverdien i et investeringsprosjekt om avkastningskravet økes?
Svar: Den minker, på grunn av at du må dividere på større tall som grunnlag av at det blir trukket mer penger per år.

4.5 Internrentemetoden

Gir avkastning i prosent, ikke i kroner.
Internrente er den prosentvise beløpet som du får igjen i forhold til innskuddet ditt i bedriften.

Ved uavhengige prosjekter er alle prosjekter som har en internrente som overskriver avkastningskravet interessante.

Ved gjensidige utelukkende prosjekter er internrentemetoden brukt på vanlig måte i prinsippet uegnet. Og nåverdimetoden bør dermed benyttes.

Etter at man ved hjelp av nåverdimetoden har funnet ut hvilket prosjekt som bør velges, kan man eventuelt finne hvilken internrente prosjektet har.