• Laster aksjedata...

Nordmenn er redd for å bli lurt, hvis de kjøper bil privat. Faktisk er det mer enn hver tredje, som ikke tør kjøpe bil av en privat, selv om det er billigere.
09 september 2008
Det er en ny undersøkelse fra FDM, som viser at nordmennene nøler med å handle biler privat. Nesten hver annen er redd for å bli lurt i forhold til bilens tekniske stand, og hver fjerde er nervøs for å bli lurt økonomisk.
Halvdelen av deltakerne i undersøkelsen bekymrer seg svært om rettighetene sine, hvis det etterfølgende oppstår problemer, og det er ikke helt toskete, mener Lars Ellegaard, sjefsjurist i FDMs tekniske og juridiske rådgivning.
«Ved privat handel kjøpes bilen ofte som betraktet, og kjøperen er ikke dekket av de normale reglene, som skal beskytte forbrukeren, for eksempel har kjøperen som hovedregel ingen reklamasjonsrett og har bare svært begrensede klagemuligheter», sier han.
Men det er det råd for. Han foreslår at kjøperen får bilen testet for feil og mangler. På FDMs testsenter fås en såkalt’ bruktbiltest med holdbarhetsgaranti’, som utover å gjennomgå bilens stand, giver kjøperen seks måneders garanti.
Det betyr at man de neste seks månedene er sikret mot uforutsette utgifter, da garantien dekker, hvis det oppstår feil på bilen, som ikke er pekt i på testrapporten.
«Med ‘bruktbilstester med holdbarhetsgaranti’ får kjøper og selger en trygghet, som ligner den, de oppnår ved kjøp hos en forhandler, og samtidig bevarer begge parter den økonomiske fordelen ved å handle privat», sier Lars Ellegaard.