• Laster aksjedata...

Befolkningsveksten på globalt plan er sterk i de fattige områdene .Dette er ikke bærekraftig. Men når vi ser så sterke bevis på at den beste medisinen mot befolkningsvekst er velstandsøkning, så kan ikke målet være å gi dem brød så de kan overleve og formere seg mer. Det må være å gjøre hjelpe dem til å bli økonomisk solide, slik at de har penger til å fø seg selv uten å få mange unger som er ment å gjøre dette. Det blir vanskelig pga det monetære systemet vi har. De har allerede problemer med å betjene gjeld, og langt mindre overskuddskapital til investeringer.
Petroleumsproduksjonen i Norge og resten av verden raser, i tillegg øker levestandarden for over 1 milliard kinesere med raske skritt. Dette vil legge ekstra trykk på oljeprisen. At vi vil se jentene på Karl Johan gå rundt med 8 bæreposer fulle av moteklær, og hvor hovedinteressen er shopping, blir nok ikke fremtiden, for å si det slik. Festen vi har sett de siste årene er nok kun et kort innslag av materialisme. Vi er veldig heldige som har fått være en del av det.
Den dagen oljeproduksjonen ikke klarer å holde tritt, får vi et dramatisk tilbakefall på levestandard i vesten. Heldigvis sitter vi med mye kompetanse, slik at vi kan lage ny infrastruktur. Vi vil neppe være like negative til å bygge ut kjernekraftverk eller utnytte flere fosser.
Olje har vært hvilepute for hele verden, men når den forsvinner må vi finne nye måter å gjøre ting på. Dette er ikke økonomisk forsvarlig nå, siden 1 krone investert i oljeutvinning gir mer avkastning enn 1 krone investert i andre kilder til energi. Den dagen oljen blir dyr å utvinne (fordi den ligger vanskelig tilgjengelig), blir det mer økonomisk å investere i alternative energiformer.