• Laster aksjedata...

NTNU mener årets budsjett viser regjeringens vilje til å satse på forskning og utdanning.
– Dette er et budsjett for omstilling og det viser at universitetene er viktige for å legge kunnskapsgrunnlaget for ny vekst, sier fungerende rektor ved NTNU Kari Melby.
Forslaget til statsbudsjett følger opp regjeringens vedtak om en samlet campusutvikling i Trondheim. Det er viktig for byen, regionen og nasjonen, mener Melby.
Fusjon
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik slår seg sammen med NTNU fra årsskiftet. Disse fire institusjonene følger opp regjeringens beslutning om å omstrukturere sektoren.
Fusjonsarbeidet styrkes med 100 millioner til 175 millioner kroner i alt. Det er ennå uvisst hvor mye av dette som kommer NTNU til gode.
– Fusjon koster penger. Det er positivt at regjeringen tar dette innover seg og øker bevilgningene, kommenterer Kari Melby ved NTNU.
Styrker budsjettet
NTNU mener dette er et godt budsjett for å følge opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er en god profil på forskningssatsingene gjennom en styrking av langsiktig grunnleggende forskning og målrettede satsinger for omstilling, samtidig som rekrutteringsstillingene økes.
– Vi er glad for at regjeringen styrker rekrutteringen og støtten til studentene. Budsjettet viser hvor viktig universitets- og høgskolesektoren er for omstillingen, sier Kari Melby ved NTNU.
40 millioner kroner er satt av til Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).
– Videreføringen og styrkingen av sentre for fornybar energi, er svært viktig og noe vi er veldig glade for. Dette er et viktig bidrag til det grønne skiftet, understreker Melby.
– Av de langsiktige prioriteringene i langtidsplanen følger regjeringen særlig opp «hav», «et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv» og «verdensledende fagmiljø». HiÅ forventer at dette vil styrke vår eksisterende aktivitet, sier rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund.
NTNU og HiG er er opptatt av stabile rammer for satsingen på informasjonsteknologi på Gjøvik. Center for Cyber and Information Security (CCIS) er viktig for å styrke forskning og samarbeid rundt informasjonssikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Senteret er omtalt i budsjettet, men ingen midler er foreløpig øremerket.
 
Nytt finansieringssystem
– Vi er fornøyd med hovedlinjene i det nye finansieringssystemet. Det gjør det mulig for oss å satse videre strategisk og styrke arbeidet for kvalitet, mener fungerende rektor Kari Melby ved NTNU.
– Det er svært positivt at EU-indikatoren utvides til å gjelde både forsknings- og utdanningssamarbeid, det gir enda større muligheter for våre ansatte til å hente mer midler fra EU, sier rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik.
Viktige satsinger på utdanning
NTNU ser ellers med glede at regjeringen følger opp Lærerløftet ved å øke antallet rekrutteringsstillinger. I tillegg kommer 1,2 milliarder kroner til videreutdanningen av lærere. Regjeringen foreslår 62 millioner kroner til å styrke innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning.
– 50 av rekrutteringsstillingene er øremerket 5-årig master for grunnskolelærer, påpeker en fornøyd rektor Helge Klungland ved HiST.
Den maritime utdanningen styrkes med 20 millioner gjennom MARKOM 2020 som Høgskolen i Ålesund er en del av. I tillegg kommer 15 millioner til bedre utstyr og rekrutteringsstillinger innen maritime fag.
– Det er gledelig at regjeringen har ambisjoner om at vi skal være helt i verdenstoppen, mener rektor Marianne Synnes ved HiÅ.
For videre informasjon:
Jørn Wroldsen, rektor ved Høgskolen i Gjøvik: 918 79 443
Marianne Synnes, rektor ved Høgskolen i Ålesund: 70 16 13 21, 472 68 858
Helge Klungland, rektor ved HiST: 918 97 737
Ingrid Volden, økonomidirektør ved HiST: 954 24 497
Kari Melby, fungerende rektor ved NTNU: 918 97 154