• Laster aksjedata...

Bransjen skal etablere et klagenemnd for finansiering og kontokort
Et godkjent klagenemnd vil sikre at forbrukerne får en lett og effektiv behandling av klager – det er ikke tilfellet i dag:
Hyfen forbrukerrådet søker at få lovlige rettstilstander på kontokortområdet – første skritt er å få opprettet et klagenemnd, sier Sonny Kristoffersen, jurist i
forbrukerrådet.
Det tar Rådet nå initiativ til. Branchen-Dansk Handel & Service, Finans og Leasing, Dansk Kredit Råd, Oliebranchens Fællesrepræsentation og Handel, Transport og Service – er
invitert til møte i forbrukerrådet til januar.
– Les bakgrunn: Ulovlig rente på kontokort
Brev til bransjen for finansiering og kontokort
13.12.2004
Bransjen skal etablere et klagenemnd for finansiering og kontokort
Til:
– Dansk Handel & Service
– Finans og Leasing
– Dansk Kredit Råd
– Handel, Transport og Service
– Oliebranchens Fællesrepræsentation
Etablering av et klagenemnd for finansiering og kontokort
forbrukerrådet ønsker å avholde et møte for å drøfte mulighetene for opprettelse av ett privat godkjent klagenemnd for finansiering og kontokort.
Et privat og av Ministeriet for Familie og forbrukeranliggender godkjent klagenemnd vil sikre forbrukerne en lett og effektiv klagebehandling – en viktig del av et
velfungerende marked. Ankenævnet vil gi forbrukerne tillit til virksomheter og til markedet, og det sikrer virksomheter mot urettferdig konkurranse.
Erfaringene viser at det gir bedre resultat, når bransjene tar ansvar for egne forbrukerklager. I dag har 13 bransjer dem egen private klagenemnda og greier og finansierer selv egne klagesaker.
I den anledningen vil forbrukerrådet gjerne invitere Dem til møte:
Mandag 24. januar 2005 kl. 13.00 -15.00 i forbrukerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K.
Svarfrist: 22. desember 2004.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.