• Laster aksjedata...

Danmark har fått en ny bank. DnB NOR går etter næringslivsmarkedet. Det kan være hardt arbeid, for det er allerede hard kamp om næringskundene, vurderer bankeksperten Bjarne Jensen. To europeiske banker slår sammen sine danske aktiviteter og blir med et slag Danmarks åttende største bank. Men spørsmålet er, om det er plass til den nye spilleren, DnB NOR.
«Det er jo ikke slik at det danske markedet er i voldsom vekst. Det kommer jo ikke 5.000 nye virksomheter til hver dag», sier bankeksperten Bjarne Jensen fra Bjarne Jensen Consult.
«Hvis DnB Nor vil inn og lage forretninger med danske virksomheter, så skal de trenge inn seg på markedet, og det gjør man med å ha bedre produkter til bedre priser», sier Bjarne Jensen.
Men foreløpig har DnB NORD ikke noen nye produkter på hyllene, erkjenner bankens nyutnevnte sjef Henrik Frøsig.
«Vi vil være et naturlig valg for en stor virksomhet, som bruker flere banker. Så er vi et naturlig valg som primær bank for virksomheter med aktiviteter i Norge og Tyskland, hvor våre to eiere er plassert», sier Henrik Frøsig.
Bankene bak
Bankene bak DnB NOR er Norges største banker, DnB NOR, og den store tyske banken Norddeutsche Landesbank, NORD/LB.
Nordmennene har allerede hatt en dansk filial i ti år, mens tyskerne primært har drevet sin danske forretning via Hannover.
«Så vi har vært på markedet i Danmark. Vi har deltatt i utlånet og finansieringen av de fleste store virksomhetsovertakelsene, som har vært det siste halvannet årets tid», sier Henrik Frøsig.
Dnb NOR og NORD/LB eier henholdsvis 51 prosent og 49 prosent av den nye danske næringslivsbanken, som foreløpig har 300 kunder og et utlån på 28 milliarder kroner.
Tillatelsen til å åpne banker i Danmark kom i desember, og siden har DnB NORD ansatt 19 nye medarbeidere, så den samlede staben nå er oppe på 30.
«Vi regner med at vi skal være cirka 80 om to år. Det har vi leid lokaler til, så det er plass til ekspansjonen» sier Henrik Frøsig.
Antallet kunder skulle gjerne være fordoblet om to år. Det angår utlånet er Henrik Frøsig litt forsiktig. Håpet er en fordobling av de nåværende 28 milliardene kroner, mens et mer konservativt bud lyder på ett 50 prosentstigning.
«Det avhenger av hvordan markedet går. Om det kommer noen store virksomhetshandler, og hvordan det går med utviklingen av eiendomsprosjekt. Det vil selvfølgelig påvirke vekstforventningene våre», sier Henrik Frøsig.
Flere satser
Men også annen i markedet satser på vekst. FIH Erhvervsbank stiler for øyeblikket etter å bli Danmarks ledende investering- og næringslivsbanker. Erhvervsbanken hadde ved utgangen av 2005 ett utlån på 81 milliarder kroner, meddelt at den vil være landets største næringslivsbank. Suverent størst er imidlertid Danske Bank med et næringslivsutlån på omkring 120 milliarder kroner.
Samarbeidet mellom DnB NOR og NORD/LB ble innledet i sommer. Utover Danmark er de to bankene tilstede i Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen. I de baltiske landene og i Polen har banken bygget opp en filialnett og henvender seg både til privatene og næringskunder. I Danmark satser man foreløpig bare på næringslivsmarkedet.
«Vi tror at det danske markedet er mettet på privatkundeområdet. Det er 200 banker i Danmark, som kan det i forveien. Så det har vi ikke planer om på kort sikt, men det er klart at vi har ekspertise til det og kunne gjøre det, hvis vi fant det interessant», sier Henrik Frøsig.