• Laster aksjedata...

Før du erstatter det gule trygdebeviset med en nytegnet reiseforsikring, så kikk like på dine kredittkortene. Med det riktige kortet kan du kanskje få både den kreditten og den tryggheten som du har bruk for på reisen. Artikkelen handler om at du bør kikke på dine kredittkortene, før du erstatter det gule trygdebeviset med en nytegna reiseforsikring. Med det riktige kortet kan du kanskje få både den kreditten og den tryggheten som du har bruk for på reisen. I artikkelen gjennomgikk vi de utbredt kredittkortenes reiseforsikring-dekning. Men grunnet eksistensen av flere forskjellige offentlig tilgjengelige forsikringspoliser for forsikringen til American Express, inneholder disse kortenes opplysninger feil. Det grønne kortet fra American Express forsikrer ikke ved behandling, hjemtransport eller tilkalling, liksom kortets forsikring heller ikke inneholder dekning ved rettshjelp eller ansvar. Kortet dekker maksimalt i reisens første 30 dager, og ved bagasjeforsinkelse er den maksimale ytelsen 5000 kroner pr. person. Også opplysninger om American Express Gold krever en rettelse. Ved tilkalling av pårørende er den maksimale ytelsen til opphold 1500 kroner pr. dag for en person i seks dager samt transport til et samlet maksimum på 50.000 kroner. Kortet har likeledes en avbestillingsforsikring, hvor den maksimale ytelsen er 15.000 kroner pr. person, likevel maksimalt 45.000 kroner pr. hendelse. Danske Bank, som utbyr American Express i Danmark, presiserer at den gjeldende forsikringspolisen er den, som kan finnes via bankens egen hjemmesside. Danskebank.dk/privat For American Express Gold og Platinum gjelder dessuten at forsikringene til begge kort er gjeldende, uansett om reisen er betalt med kortet eller ikke. For Eurocard Gold og Globecard Platinum gjelder at kortenes reiseforsikringer bare trår i kraft, såfremt reisen er betalt med kortet. Dette fremgår av tilleggsbetingelser til kortenes opprinnelige forsikringspoliser, som er gjort gjeldende pr. 1. August, 2007. De nye opplysningene, som er oppdatert i skjemaet herunder, endrer en smule på artikkelens konklusjon. Vi anser ikke lengre Globecard Platinum for å være et kort med en «solid dekning», på grunn av de skjerpa betingelsene for dekningens gyldighet. Derimot finner vi at America Express Platinum utmerker seg blant de undersøkte kortene ved å ha den bredeste dekningen med det høyeste premietaket på alle undersøkelsens sentrale områder. Viktigst er det likevel, at kortet dekker uansett hvordan reisen er betalt, og det mener vi gir en «solid dekning». SÅDAN DÆKKER KREDITKORTENE DIT BEHOV FOR REJSEFORSIKRING, del 1 Tre kredittkort, American Express Platinum, Sydbank Mastercard Platinum og Jyske Mastercard Platinum (alle markert med gull i skjemaet) gir en solid dekning.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.