• Laster aksjedata...

Boliglån

Lån & Spar tilbyr pantesikret lån til deg som skal investere i bolig. Vi behandler hver lånesøknad individuelt og tilpasser låneavtalen etter dine forutsetninger og behov.
De aller fleste av oss har behov for lån når vi skal kjøpe bolig, bil eller gjøre andre store investeringer, som for eksempel oppussing. Låneformålet avgjør hvilket låneprodukt som passer best for deg.
Annuitetslån
Ved annuitetslån er terminbeløpet (renter + avdrag) fast gjennom hele nedbetalingsperioden, forutsatt lik rente i hele perioden. Avdragsdelen av terminbeløpet øker etter hvert som lånet nedbetales. Terminbeløpet endres ved renteendring.
Serielån
Ved serielån er avdragsdelen av terminbeløpet fast gjennom hele nedbetalingsperioden, og man betaler rente av det man til enhver tid skylder. Dette medfører at terminbeløpet reduseres gjennom lånets løpetid.
Mellomfinansiering
Dersom du skal bytte bolig har du gjerne behov for et større lån i en midlertidig periode. Behov og ønsker i forbindelse med bytte av bolig er forskjellig. Vi hjelper med å finne en finansieringsløsning som er tilpasset deg. Ved mellomfinansiering beregnes sikkerhet innenfor 80% av verdigrunnlaget i bolig som kjøpes, samt i bolig som selges.
Skal du selge bolig? Ta kontakt med en av våre samarbeidspartnere; OBOS-megleren eller Exact Eiendomsmeglere.
Lånebevis
Dersom du har begynt å kikke på en ny bolig, men enda ikke har bestemt deg, kan et lånebevis være en god løsning. Et lånebevis angir rammen for den totale boliggjelden vi mener din økonomi tåler, innenfor gitte forutsetninger.
Prosjektfinansiering
Dersom du skal kjøpe en bolig som er under oppføring vil du ha behov for et lån som kan delutbetales. Vi tilbyr prosjektfinansiering på det totale lånebehovet i perioden fra kjøpekontrakten inngås og frem til nåværende bolig er solgt. Lånet delutbetales i henhold til kjøpskontrakten, og du betaler kun rente av benyttet del av lånet til enhver tid.
Sikkerhet
Vi tilbyr lån med 1. prioritets pant i fast eiendom ev. i borettslagsbolig inntil 80% av verdigrunnlaget. Verdigrunnlaget kan bestå av en eller flere boliger.
Tilleggssikkerhet
Ved finansiering utover 80%, må det stilles tilleggssikkerhet for den delen av lånet som går ut over 80%. Tilleggssikkerhet kan stilles i en annen bolig, innenfor 60% av verdien.

OBOS Fleksilån

Med et Fleksilån i OBOS kan du være din egen banksjef og utnytte en gitt låneramme etter eget behov. Dette er et fleksibelt alternativ for deg med god sikkerhet og ordnet økonomi.
Slik fungerer OBOS Fleksilån:
* Du innvilges en låneramme på inntil 60% av godkjent markedsverdi av din bolig
* Du velger selv om du vil benytte hele eller deler av rammen
* Du velger selv når og hvor mye du vil nedbetale innenfor innvilget låneramme
* Lånet innvilges med en total løpetid på inntil 30 år, hvorav inntil 10 års avdragsfrihet
* Lånet betjener du i vår nettløsning espar.no
Med espar.no får du full oversikt på internett, med blant annet mulighet for overføring til egen lønnskonto i annen bank. Med avtale om bruk av espar.no følger en sparekonto og aksept av elektronisk kommunikasjon.
Månedlige renter beregnes av den delen av lånet du benytter. Renten kapitaliseres og belastes lånerammen den 1. i hver måned, i tillegg til et månedlig gebyr. Dersom lånerammen er utnyttet 100%, vil renter og gebyr bli belastet din sparekonto i OBOS. Vi anbefaler at du minimum betaler påløpende renter hver måned.

OBOS Førstehjemslån

OBOS Førstehjemslån er et lånetilbud for deg i alderen 18-34 år som skal kjøpe din første bolig.
Vi finansierer inntil 90% av boligens verdi. Du kan selv bestemme nedbetalingstiden på lånet ditt, maksimal løpetid er 30 år. Avdragsfrihet innvilges etter avtale.
Dersom du ønsker å låne utover 90% av boligens verdi, må vi ha tilleggssikkerhet i en annen bolig, f. eks. i dine foreldres bolig.
Total låneramme avhenger av:
* Din betalingsevne – forholdet mellom inntekt og total gjeld
* Hva du har oppspart av egenkapital
* Hvilken sikkerhet du kan stille for lånet. Vi tar forbehold om godkjennelse av verdigrunnlaget.
Dersom du er på boligjakt kan du få et lånebevis på en total låneramme for et førstehjemslån

Gunstig billån for medlemmer

På jakt etter ny bil? Sjekk vårt lånetilbud via ELCON.
Gunstige betingelser: Som OBOS-medlem får du meget gunstige betingelser på OBOS-billån. Dette innebærer både lavere rente og lavere gebyrer. I tillegg vil du kunne nyte godt av fordeler ELCON tilbyr sine egne kunder.
Raskt og enkelt: Saksbehandlingen tar bare noen få minutter.
Fleksibel nedbetaling: Med OBOS billån kan du få opptil ti års nedbetaling på lånet ditt. Dette gir deg lavere månedskostander, eller kanskje råd til større bil.
Rente:
Over 35 prosent egenkapital: 7,60 % nom./ 8,52 % eff.
Over 20 prosent egenkapital: 8,20 % nom./ 9,05 % eff.
Under 20 prosent egenkapital 8,45 % nom./ 9,20 % eff.
Etableringsgebyr kr 2 800,- (inkl. tinglysing). Termingebyr kr 50,-.
—————————————————————————-
Spørsmål og svar:
Hvem kan søke om lån i OBOS?
Alle OBOS-medlemmer kan søke om lån i OBOS. Vi tilbyr kun lån med pant i bolig.
Kan jeg låne til hva jeg vil?
Så lenge vi får godkjent pant i din bolig (1. prioritets pant innenfor 80%) så tilbyr vi lån til oppussing, eller eventuelle andre ting som bil eller båt.
Dersom du har lån i annen bank, som allerede har 1. prioritets pant, kan du vurdere å refinansiere dette lånet hos oss, samtidig som du låner til for eksempel oppussing.
Hvilke vedlegg må jeg levere sammen med lånesøknaden?
Vedlegg til søknad om lån er:
* Selvangivelse / likning for siste år.
* Lønnsbekreftelse / lønnslipp for låntaker og medlåntaker.
* Takst / verdivurdering på bolig som skal belånes (dersom boligen er i et OBOS-tilknyttet borettslag kan vi benytte egen statistikk).
* Ved tilleggssikkerhet må vi ha takst / verdivurdering på denne boligen, samt selvangivelse / likning for hjemmelshavere (eiere).
Tilbyr dere førstehjemslån?
Vi tilbyr førstehjemslån på inntil 90% av boligens verdi. Dette er et lånetilbud for deg i som er i alderen 18 – 34 år, og skal kjøpe din første bolig.
OBOS forutsetter 10 prosent egenkapital, eller tilleggssikkerhet i annen bolig.
Hva koster det å flytte lånet mitt til OBOS?
Det koster 950 kroner i etableringsgebyr, samt gebyr for tinglysning, som varierer fra 215 til 1.935 kroner.

Gir dere 100% finansiering til kjøp av bolig?

Vi kan tilby inntil 100 prosent finansiering dersom vi får tilstrekkelig tilleggssikkerhet i en annen bolig.

Trenger jeg å kontakte banken min for å flytte lånet mitt til OBOS?

Nei, OBOS ordner alt med din gamle bank.
Kan jeg få avdragsfrihet på lånet mitt?
Avdragsfrihet kan tilbys i inntil fem år, etter skriftlig søknad / henvendelse.
Hvordan kan jeg betale ekstra på lånet mitt?
Du kan nedbetale ekstra på lånet ditt ved å innbetale til konto nr. 8200.01.63054, som er samlekonto for OBOS Lån & Spar, og referere til ditt medlemsnummer og lånenummer.
VIKTIG: Husk at dersom du ønsker å betale det samme månedsbeløpet som før nedbetalingen, så må du gi beskjed om dette. (Når lånet har blitt mindre, vil også terminbeløpet bli lavere).
Ekstraordinære nedbetalinger er gebyrfrie, men andre endringer på lån koster 100 kroner.

Jeg har solgt OBOS-leiligheten min. Kan jeg beholde lånet mitt i OBOS?

Så lenge du er medlem i OBOS, og OBOS får 1. prioritets pant i ny bolig, kan du beholde lånet ditt.
Hva er et fleksilån, og hvordan får jeg dette?
Fleksilån innvilges som en låneramme på inntil 60% av boligens verdi. Du betaler kun renter av den delen av lånet som du benytter, og du disponerer lånet selv via eSpar.
Lånet er avdragsfritt i 10 år, og rentene legges til lånets hovedstol hver måned. Kryss av for fleksilån på søknadsskjemaet.