• Laster aksjedata...

Økonomi for skoleledere
Av:
Liv Bente H. Friestad,
Karl Robertsen
Temaene som tas opp har relevans for skolens økonomistyring. Boka «Økonomi for skoleledere» gir en innføring i sentrale teoretiske emner innen økonomifaget. Hensikten er at ledere i skoleverket skal kunne foreta enkle økonomiske resonnementer på egen hånd og bli bedre i stand til å kommunisere med fagøkonomer.
Klikk her for mere informasjon og omtale.