• Laster aksjedata...

 
Økonomi, natur og kultur
Av:
Stig Ingebrigtsen
Ove Jakobsen
Det stilles i dag krav om at næringsliv og offentlig forvaltning skal opptre ansvarlig overfor både samfunn og miljø, i tillegg til effektiv økonomi og ressursutnyttelse. I denne boken kommer personer med erfaringer fra næringsliv, offentlig forvaltning, interesseorganisasjoner og forskning med eksempler på hvordan miljø og samfunnsansvar blir håndtert i praktiske situasjoner.
Klikk her for mere informasjon og omtale.