• Laster aksjedata...

 
Økonomi på tvers
Av:
Svein Kolstad Hansen,
Arve Negaard
Økonomi på tvers gjennomgår modeller og analyseverktøy som kan være nyttige, og belyser dilemmaer som ledere i kommunene står i, når forskjellige krav og behov skal avveies i forhold til hverandre.
Boken gir en forståelse av hvordan en bedriftsøkonomisk tankegang kan overføres til kommunesektoren, samtidig som demokratiske verdier blir ivaretatt.
Dette er en lettlest bok om et komplekst emne. Forfatterne forklarer økonomiske sammenhenger på en enkel måte. Med utgangspunkt i organisasjonsteori og økonomisk teori gir de praktiske råd om hvordan vi kan ivareta både de demokratiske verdiene og en mer kostnadsorientert økonomistyring i kommunene.
Klikk her for mere informasjon og omtale.