• Laster aksjedata...

Siden kravet om egenkapital ved anskaffelse av bolig ble hevet fra 10 til 15 prosent er det flere unge som sliter med å tilfredstille kravene til finansiering og mange boligdrømmer blir ikke realisert. Spesielt førstegangskjøpende under 25 år merker dette, men låntakere helt opp til 35 års alderen merker konsekvensene.

En av årsakene til dette er at ettersom en av de beste mulighetene de unge har til å spare opp egenkapital er BSU (Boligsparing for ungdom) som har et maksimalbeløp på kun 150.000 kroner, noe som med kravet om 15 prosent gir et maksimalt lånebeløp på kun en million kroner.

Et av resultatene av dette kan være at flere unge velger å oppta dyre forbrukslån i det grå markedet for å finansiere dyrere boliger, og følgelig ikke kan håndtere eventuelle renteøkninger på samme måte som ved finansiering i ordinære låneinstitusjoner.