• Laster aksjedata...

I takt med at aksjen i investeringsbanken Lehman Brothers raste til katastrofenivåer, gikk noen investorer tungt inn og gamblet på at banken skulle reddes av enten det private næringslivet eller myndighetene.
Strategien var enkel, men risikabel, skriver Financial Times (FT). Ved å investere når aksjen var nær bunnen ville bare en liten oppgang på grunn av rykter eller myndighetenes tiltak ført til store gevinster på kort tid.
Så kom kollapsen.
Det største offeret for Lehman-slakten var Oljefondet (Statens pensjonsfond – utland), mener FT.
Norges Bank Investment Management (NBIM) hadde i siste fase av behandlingen av Lehman kjøpt 15 millioner aksjer til beholdningen, og hadde 1,5 millioner aksjer fra før, skriver avisen.
Oljefondet eier også obligasjoner i Lehman Brothers.
NBIM ønsker ikke å kommentere tapene på aksjenedgangen, som kan ha kommet oppmot 238 millioner dollar, eller rundt 1,347 milliarder kroner.
– Vi kommenterer aldri enkeltinvesteringer, bortsett fra når vi gir ut beholdningslisten rundt nyttår, sier Vidar Korsberg Dalsbø i Norges Banks kommunikasjonsavdeling til E24.
– Men en eventuell investering slik dette er beskrevet, ville vært innenfor det NBIM har tillatelse til å gjøre etter norsk lov, understreker han.
«Moderat risiko»
Korsberg Dalsbø henviser til Oljefondets investeringsstrategi, der det står følgende:
«Fondet skal forvaltes på en forsvarlig måte hvor siktemålet er høy avkastning innenfor moderat risiko, for på den måten å bidra til å sikre grunnlaget for framtidig velferd, herunder pensjoner.»
– Vil du beskrive Lehman-investeringen som en plassering i tråd med strategien om «moderat risiko»?
– Vi har over 7000 selskaper i Oljefondet, og det gjør det vanskelig for oss å kommentere enkeltplasseringer, sier Korsberg Dalsbø.
Porteføljeforvalter Peter Warren minner om at Lehmanaksjen ikke er tatt av børs, og at det derfor fortsatt finnes en mulig oppside for aksjen.
– Lehman-aksjen omsettes jo fortsatt, og det går rykter om flere kjøp, i tillegg til at Barclays har bekreftet sitt kjøp.
Warren mener sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad (bildet), har holdt seg innenfor strategiens retningslinjer.
– Hvis Oljefondet hadde puttet alle pengene sine i dette hadde det vært svært oppsiktsvekkende. Det er jo ikke om de investerer i det ene eller det andre som betyr noe, men størrelsen på investeringen, sier han til E24.
Warren har selv satset på at Lehman-aksjen skal opp.
– I hedgefondet jeg forvalter har vi kjøpt én million aksjer på 20 cent, i tilfelle det kommer en positiv vending. Det er ikke mer risiko ved dette enn ved en hvilken som helst annen investering, understreker fondsforvalteren.