• Laster aksjedata...

Vi er en familie med 2 barn på 10 og 12 år, som før børsnoteringen alle var garanter i SparTrelleborg. Vi ble rådgitt til å benytte barnesparingene og vi SP-pensjonsordningen til dette. Ved børsnoteringen ble vi oppfordret til å overføre vi garantinnskuddene til aksjer – dette også for å kunne opprettholde de fordelene, vi hadde som garantkunder (frie VISA, valutaveksling, giro-betalinger, høyere rente på sparing m.m.). Vi var klar over at det jo selvfølgelig er en risiko ved aksjer, men da det var en veletablert bank gjennom riktig mange år, som reklamerte med vekst og overskudd, fikk vi ikke oppfatningen av at vi kom inn på et farlig marked. Vi hadde ikke til hensikt å spekulere i nødvendigvis å tjene flere penge. Pengene skulle stå til barna flyttet hjemmefra som hjelp til dem, samt de resterende til vi pensjonen til den tiden – som pengene jo var bundet til. Hvis aksjene til den tiden så ut til å være altfor litt verdt, ville vi jo bare unnlate å selge på det gitt tidspunktet eller evt. selvalgt godta et mindre tap. Nå er det mer frustrerende, at vi ikke selv har noe valg samt at tapet er så stort (for en familie med vanlig inntekt). Vi har aksjer for i alt 77.000 kr. og slik mistet nesten 60.000 kr.. Det mer frustrerende for oss er, at barnas penger er mistet – vi kan jo ikke engang råde bot på det ved å sette et tilsvarende beløp inn på barnesparingen, da det jo ikke er tillatt å sette så store beløp inn på en gang på en barnesparingskonto Bank kupp i egen hjem Vi har vært garant kunder i SparTrelleborg hvor vi hadde innsatt sparingpenger, arvepenger kr. 185.000,00 og en utbetalt forsikring pga. kreftsykdom på kr. 100.000,00 altså kr. 285.000,00. Da sparebanken skulle endres til bank kunne vi ikke fortsatt ha vi garanten kontoer og fikk da tilbudt aksjer til kurs 250, som det eneste riktige. Vi var mer skeptiske da vi godt var klar over risikoen ved aksjer, men vi ble forsikret om at det ingen risiko var, da banker ikke sånn bare knekker og sparesbanken alltid hadde vært solid, vi følte oss presset til å kjøpe aksjene og det ble dessuten ordnet pr. telefon, altså ingen tegningsblankett med underskrift – kan det være gått riktig til?. Min kone er verge for sin lillebroren det mongol, han hadde også hatt en garant konto på kr. 101.000,00 også han penger ble vi rådd til å kjøpe aksjer for, det føler vi som en mer dårlig rådgivning overfor en utviklingshemmet person, penger som skulle brukes til nytt leilighet her til april. Vi er altså 3 utilfredse aksjonærer, med til sammen 1544 aksjer og med kurs på bare 59,3 i forhold til kurs 250 vil vi få et stort tap på ca. kr. 294.500,00. bankTrelleborg’ logo «Råd til Live» passer ikke for oss mer. Vi ønsker at saken blir undersøkt til bunns og forhåpentligvis med et bedre resultat enn det vi er stilt i utsikt, samtidig kunne vi godt tenke oss å vite om det er aksjonærer som ble advart og fikk solgt i tide. Kan vi bidra med ytterligere opplysninger gjør vi det gjerne. Jeg kjøpte i 2007, som så mange andre, aksjer for min garantinnskuddet, kr. 20.000. Jeg vet intet om aksjer, og ville i første omgang ha penger utbetalt, men banken rådde meg til å kjøpe aksjer i stedet, da jeg ellers skulle betale 40 % i skatt! Jeg fikk å vite at jeg aldri ville kunne miste mine 20.000, tvert i mot, aksjene ville gi utbytter. Jeg snakket mer lenge fram og tilbake i telefonen med min bankrådgiveren. Det endte med at jeg kjøpte aksjene. Jeg skulle ikke en gang inn i banken og signere – nei, det var nok, å avtale kjøpet pr. telefon!!! Jeg føler meg bondefanget, og har nå skiftet bank, da jeg ikke mer har tillit til Bank Trelleborg/Sydbank! Konverterer min og min konens pensjon til aksjer i forbindelse med børsnotering; i alt ca. 40.000 kr.. Henvender meg skriftlig til banken medio november med ønsket om å selge vi aksjene, men blir etterfølgende ringt opp og fråråde dette. En særlig lav rente som er knyttet til aksjeporteføljen og utsikten til at de kan stige igjen, får meg til å trekke ønsket tilbake. Var aksjonær i banken med 20.000, brev ble sendt til med oppfordring til å konvertere til bankaksjer, men etterkom ikke oppfordring. Ble deretter ringt opp av bankrådgiver det oppfordret til å legge om beløpet til aksjer da det var et fordelaktig byt. Videre på spørsmål om, at hvis kursen falt til under 250, hva så? Det ble opplyst at det ville den aldri gjøre. Samme historie: Garant beviser «som du bør bytte om med aksjer, best investering, garant for en lokal bank, etc. etc.». Gull og grønne skoger. Samtidig fikk de lokket barnesparingene over til aksjer også. De eneste som tjente på det? Man kan jo bare gisne, men det er ihvertfall ikke kundene. De har ihvertfall mistet meg og mine barna som kunder, liksom jeg bare kan oppfordre til at vi boikotter SYDBANK. Vi ble Gant-agnet ganger ringt opp av vi rådgiveren, med oppfordring om å sette pensions-, børne-, og øvrige sparinger i bankTrelleborgakti, men nøyde seg med å konvertere vi garantbevisene til aksjer. ærgelig at det går som det gjør, man føler seg unektelig noe feilinformert. Når det er sagt, så mener jeg at man skal stoppe «sutringen», vi lever i et fritt land og INGEN er blitt tvunget til å kjøpe de famøse aksjene. At man er godtroende kan man jo ikke bebreide andre. Jeg håper at det viser seg, at salgsprisen var for lav og at vi den veien rundt får litt ekstra penger i kassen. Dem kunne man så passende bruke på å kjøpe aksjer i Sydbank, da er da noe da tyder på at de forstår seg på kjøpmannskap!! Jeg kan dessverre bare nikke gjenkjennende til de historiene som allerede er blitt fortalt har. Jeg ble også oppfordret til å sette mine pengene i garantbevis, og heretter sent «bytte» til Bank Trelleborg aksjer. Det kan man jo bare være lei av at man gjorde. Synes det er forkastelig, og dypt uansvarlig, at man ikke underveis er blitt gjort bekjent med bankens finansielle problemer. Det er jo neppe noe som er oppstått «overnight»! Man kan da ikke la være at med å føle seg ført bak lys. Håper det sauen en konsekvens for Bank Trelleborg, å behandle aksjonærene på den måten! Jeg ble garant for å ta opp et forbrukslån, da det ellers ikke var mulig. sent ble jeg oppfordret av banken til å kjøpe aksjer for en pensjonssparing samt en barnesparing. Jeg henvendte meg til min bankrådgiveren og sa som det var at jeg ikke har forstand på aksjer og ikke var interessert i å miste mine pengene. Derfor spurte jeg min banerådgiveren om risiko og det var rask overstått, som var ingen.Jeg har aldri hatt behov for å investere og det er sikkert og vist, at hadde banken ikke tatt initiativet og forgylt mulighetene så mye hadde det aldri vært en vei jeg tok. Når jeg tenker meg om her det alltid vært i forbindelse med at jeg ville ta opp et annet lån at disse spørsmålene er tatt opp. Jeg hadde antagelig bare kastet brevene ut hvis det ikke like var fordi jeg var igang med å skulle diskutere finansering av bil. Som tidligere garant nå fattig aksjonær. Trodde at det var løgn og latin da vi hørte om det forige mandag. men akk vi aksjene var faktisk ikke noe hver. vi aksjene er blitt kjøpt for sparings midler og vi fikk å vite at det var en sikker invisstering, så dessvære hoppet vi på vognen akkurat som så mange andre
Og vi dattera gjorde det svoren det samme bare for et mindre beløp. Jeg hadde et Garant-innskudd på kr. 3000,00. Banken mente det ville være en god ide å få laget om til aksjer. Fikk en del hendvendels fra banken derom. De overtalte også min mannen til aksjer. Så her ble det Viste-rett i aksjer fra han Garant-innskuddet samt han pensionsopsparring kr. 20.000. Hadde aldri kjøpt aksjene hvis vi ikke var blitt overtalt til at det var en god forretning. Pengen skulle jo stå det i mange år … så det kunne jo ikke gå gal …Men sånn var virkeligheten ikke … hadde 3.000 som garant og ca. 17.000 i pensjonspenger som bank Trelleborg uoppfordret fikk meg overbevist om var en god ide å sette i aksjer. Det må man så si at banken tok feil. Spørsmålet er om aksjene på noe tidspunkt har vært pengene verdt. Sluttprisen vi inntil videre har fått på aksjene indikerer ihvertfall at det noe som ikke stemmer.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.