• Laster aksjedata...

Det nest beste boliglånet – garantilånet – er på bare et halvt år blitt danskenes foretrukken. Lån med innebygget rentetak gir oss nemlig her og nå et lån til en billigt penge og trygghet de neste 30 årene. Realkreditten presenterer i disse årene nye muligheter for å låne i huset: rentetilpasningslån eller flexlån, lån med 10 års avdragsfrihet og senest garantilån. En sammenligning av de tre låneformene, når renten enten faller, stiger eller holder seg uendret, viser at garantilånet i alle tre tilfeller er den nestbest låneformen. Stiger renten, er et med fastrente obligasjonslån det best lånet. Holder renten seg på det nåværende nivået, eller faller den, så er rentetilpasningslånet økonomisk klart det best. Fond relevante til emnet – klikk her! Men da ingen vet om renten vil stige om den vil falle eller holde seg uendret, så er garantilånet med innebygget rentetak på 6 prosent likevel et godt lån – også fordi du slipper for løpende å delta i rentespillet. Mange har spart renteutgifter på flexlånet, fordi den korte renten er lavere enn den lange renten på tradisjonelle obligasjonslån. Men renten kan selvfølgelig plutselig stige. På garantilån kombinerer realkreditten det variabelt forrentet lån med et innebygget rente-tak på 6 prosent i 30 år. Treffer lånet rentetaket, blir renten enten her oppe i resten av lånets løpetid, eller den faller analogt med renten. Lån med rentetak er en smule dyrere enn flexlån, fordi det naturligvis koster litt å sikre seg mot eventuelle rentestigninger.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.