• Laster aksjedata...

 
Oppgavesamling i økonomi til Mesterprøven
Av:
Eivind Lakså
Oppgavesamling, økonomi til mesterprøven Denne oppgavesamlingen tar sikte på å gi deltakerne øvingsoppgaver innenfor de fleste av emnene som hører inn under økonomistyring i
Etablering og ledelse til Mesterprøven.
Vanskelighetsgraden øker etter hvert, slik at de siste oppgavene vil være mer utfordrende.
Denne utgaven er noe revidert i forhold til 6. utgave. Bl.a. er merverdiavgiften, som ble endret til 25 % 1. januar 2005, oppdatert.
Denne oppgavesamlinga tar sikte på å gi deltakerne i økonomi til mesterbrev øvingsoppgaver innenfor de fleste av emnene som hører inne under økonomikurset. Har løsningsforslag.
Klikk her for mere informasjon og omtale.