• Laster aksjedata...

Med finanskrise og vanskeligere lånetilgang kom det et nytt ord seilende inn i offentligheten: Pengemarkedsrente. Ordet er omtalt hele 5.828 ganger siden 1. september – før dette var det brukt kun 700 ganger siden januar i norsk presse. Også bruken av ordet styringsrente har økt voldsomt i høst. Ordet er omtalt over 17.000 ganger – 11.000 av disse omtalene er publisert etter 1. september.
Dette er renten bankene betaler for å låne penger av hverandre, i det såkalte interbankmarkedet. Frykt og uvitenhet om hvilke banker som hadde råtne lån ga svært liten vilje hos bankene til å låne til hverandre, og førte til nær fullstendig likviditetstørke. Det førte til at påslaget på den norske styringsrenten steg voldsomt og pengemarkedsrenten skjøt til vers i høst. På det meste måtte bankene betale renter på 7,91 prosent 1. oktober i år.