• Laster aksjedata...

1. januar 1999 ble euroen innført. Til å begynne med eksisterte euroen bare som elektronisk valuta, men 1. januar 2002 ble eurosedler og mynter satt i omløp.
De 15 EU-land, som deltar i eurosamarbeidet, har en felles penger- og valutapolitikk, som ivaretas av Den Europeisk Sentralbank (ECB). ECB ble opprettet 1. juni 1998 og har hovedsete i Frankfurt am Main i Tyskland.
Danmark har ikke innført euroen men er tett knyttet til euroen. Det skjer innenfor rammene av ERM II-samarbeidet, som er et valutasamarbeid med euroen som ankervaluta. Formålet med Erm ii er å sikre valutakursstabilitet mellom euroområdet og de landene i EU som ikke har innført euroen. ERM II ble etablert i 1999.
På nåværende tidspunkt deltar Danmark sammen med fire av de nye EU-landene (Estland, Latvia, Litauen og Slovakia) i ERM II-samarbeidet. Polen, Ungarn, Tsjekkia, Bulgaria og Romania forventes å søke om opptak på et senere tidspunkt. Slovenia ble tatt i opp eurosamarbeidet 1. januar 2007, og Kypros og Malta ble tatt opp 1. januar 2008.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.