• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Jeg er pensjonert gårdbruker og har ferdigutfylt selvangivelse.
Jeg leier ut dyrkamarka og utmarka. Leieinntekta har jeg alltid ført som inntekt/lønn.
Nå mener andre at dette skal føres som avkasting av eiendom/kapital og skal beskattes etter andre regler.
Dette forstår jeg ikke. Hvordan/hvor skal dette føres på selvangivelsen ? Summen det dreier seg om, er 20000 kroner året.
Svar:
Dette må defineres som utleie av et formuesobjekt. Da skal dette føres som utleie avv fast eiendom. Du skal levere skjemaet RF-1189- Årsoppgjør for utleie av fast eiendom.
Skatten for denne inntekten vil være 28 prosent. I ditt tilfelle 5.600 kroner.