• Laster aksjedata...

Hvordan vil presidentvalget påvirke dollarkursen og/eller oljekursen, og er norges handelsbalanse eksponert såpass at vi vil tjene/tape på forventningene?

Etter at Obama vant i natt norsk tid, har dollaren har svekket seg noe mot både euro og NOK. Ojleprisen i New York (WTI spot) har steget jevnt og trutt fra omtrent kl.2/3-tiden i natt. Selv om noe av denne oppgangen er reversert fra kl.9 i morgen, er oljeprisen fortsatt opp. Dette tror jeg er midlertidige valgeffekter – de vil neppe vare lenge. Viktigere for dollarkursen og oljeprisen er hva slags politikk (både økonomisk, innenlandsk og utenlandsk politikk) Obama nå kommer til å kjøre i de 4 nye årene sine. Obama har ikke lovet drastiske endringer i sin politikk, men å videreføre mye av det han allerede har begynt på. Jeg holder derfor på anslag om at dollaren kommer til å styrke seg mot både euro og NOK de neste 3-6 månedene. På riktig lang sikt, dvs omtrent 24mnd, tror jeg dollarstyrkelsen kommer til å bli noe reversert.
USA er en handelspartner for Norge, og ikke minst påvirker USDNOK-kursen våre eksportbedrifter en god del. Gitt at min ovennevnte prognose slår til, vil noe av trykket mot norske eksportbedrifter (i form av en sterk krone) bli noe lettet.