• Laster aksjedata...

DEN PRIVATE INKASSO PROSEDYRE – et forutsigbart system
Uansett hvor mye du skylder eller hvem du skylder – så lær å skylde med stil. Gjør denne uheldige situasjonen lett for dine kreditorer og deg selv. Du trenger på ingen måte å gå krumbøyd på gaten, bare fordi du skylder penger. Du trenger heller ikke stikke hodet i busken som en annen struts. Det best utgangspunktet for å skape forbedring er å skape ro og orden i din tilværelse. Å skylde med stil innebærer at du spiller det samme spillet som dine kreditorer og med åpne kort. Å skylde med stil medfører at du kan være deg selv bekjent, og du kan benytte din energi til å forbedre din situasjon. Din gjeld er muligens tilsynelatende håpløs, men i det følgende vil du kunne konstatere paradokset:
En løsning kan godt være, at det ingen løsning er.
De følgende avsnittene beskjeftiger seg med:
A) Overlevelsesøkonomi
B) Vil du lykkes i dette systemet, må du først lære det å kjenne
Namsmenn, Kongens fogd og profesjonelle kreditorer vurderer ikke din person men alene ditt økonomiske fundament eller mangel på samme. Det er derfor, de færreste kreditorene er etter deg av personlige grunner – unntatt svegen ektefeller og lignende.
Rutekonvolutter med purringer, tilsigelser, inkassomeldinger, frivillige forlik til underskrift eller bare opplysning om enda en pen plassering i RKI (Riebers Kredit Information) er hverdag for flere og flere gjeldsplaget dansker. Særlig den private skyldneren er blitt jaktbart vilt i en panisk oppstramning av alle kreditorers purringprosedyrer.
Kredittgivning i bred forstand er basert på en rekke forutsetninger, hvor den viktigste er: Tillit fra kreditors side til at skyldneren (debitor) har både evnen og viljen til å overholde den inngått forpliktelsen. Når debitors evne svikter, inngås det vanligvis en ny avviklingsavtale med kreditor. Når avtalen av en eller annen grunn misligholdes, er dette et klart signalet til igangsetting av et enormt men forutsigbart innsdrivningapparat.
Det er din manglende kunnskap om konsekvensene, som utløser nervøsitet, og som ofte er årsak til at det inngås betalingsavtaler til høyre og venstre, som savner ethvert realistisk grunnlag. Både du og kreditor er lykkelig uvitende om situasjonens helhet, og aksepterer det øyeblikkelige forsøket på en løsning. Dette er starten på skruen uten ende. Det brukes utrolig mange ressurser på inndriving av gjeld i dette landet, og etter våre oppfatning brukes mange av disse ressursene på et totalt idiotisk grunnlag. Det er en vanlig oppfatning, at det er forferdelig å skylde penger vekk – spesielt, når man ikke har noen. Det er blitt og blir fortsatt mye verre i et samfunn som Danmark, hvor alle er avhengige av penger i hverdagen.
Du er kanskje havnet i en situasjon, hvor dine inntekter er fastlåst – enten fordi de er det eller fordi, du tror, de er det. Du er muligens lønnstaker, på overføringsinntekt eller driver en enkeltmannsvirksomhet. Du har gjennom årene hatt mulighet for å kjøpe alt fra vaskemaskin til charterreiser på avbetaling, og det var en gang, hvor den snille bankmannen m/ K ga deg en mindre kassakreditt, som nå er vokst opp over taket. Det var også et par år, hvor du ikke så noen grunn til å endre på et skatteskart, som like det kunne øke din likviditet. Du har sikkert utviklet en eminent evne til å berolige dine etter hvert atskillige kreditorer og muligens etablert helt egne forestillinger om avviklingsprioritering og foreldelse. Du har med andre ord skapt en situasjon, som best kan beskrives som:
Overlevelsesøkonomi!
Du bruker nå størstedelen av døgnet til å bekymre deg og hele tiden prøve på å holde de kreditorene som roper høyt på avstand ved å love dem noe, du innerst inn vet, du ikke kan overholde. Du kan ikke fatte at de ikke bare slapper litt av, når du nå har gitt dem et mindre avdrag. Saken er, at dine kreditorer i enda høyere grad forventer at du slipper enda flere små eller større avdrag fremover. Med andre ord, når du kjemper en innett kamp for å tilbakebetale andre, oppfordrer du dem bare til å be om enda mer.
Hvis du skylder penger vekk og ikke betaler, blir du plaget og dette får deg til å føle deg dritt passe. Du er kanskje typen, som hårdnakket hevder at du alltid har betalt enhver sitt, folk skal ikke kunne peke fingre ad deg og en helt masse annen sludder, du er blitt oppflasket med. Denne holdning har bare en konsekvens: Du spiller alle tid inklusive din egen. Hvis du begynner å prøve å leve opp til alt det, dine kreditorer forventer og/eller forlanger av deg, blir du handlingslamme og maktesløs. Du kommer ut av balanse, og å løse problemer i ubalansert tilstand gir deg bare dårlig helse og gjør problemene verre. Hva du har bruk for nå, er å hvile ut på det økonomiske sykehuset og få skapt fullstendig klarhet over situasjonen. Det er ingen i denne verdenen som kan løse et problem, som de ikke forstår. Så på med vanten. Du må sette deg inn i ditt problems helhet og lære å forstå, det systemet som presser deg. Det er et meget forutsigbart system.
Den profesjonelle kreditorens interesse er, å tjene penger på deg, og hvis uhellet er ute – å minimere tapet. Så enkelt er det! Du trenger derfor ikke å spille alt ditt krutt på den «snille bankmannen m/ K» eller for øvrig bruke tid og krefter på å forsvare det faktumet at du er slemt på rumpen. Utav til har du kanskje stadig skinnet på nesen, og taler med dine venner og bekjent om alle de tingene og goder du har tenkt deg å anskaffe. Hjemme hos deg selv er dette selvbedraget for lenge siden avslørt. Du har bare en oppgave, og det er å få overblikk og dermed kontroll over situasjonen. Det er bedre å få kortene på bordet enn å forsøke å opprettholde en uholdbar posisjon. Sagt på en annen måte: Hvis du til daglig går rundt med parykk, hvem kan så se at du er skallet – og – hvem kan plukke hår av en skallet?
Vil du lykkes i dette systemet, må du først lære det å kjenne.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.