• Laster aksjedata...

Spørsmål ang. Skatt 2008:
Har privat rente- og avdragsfritt lån på ca en tredjedel av totalt boliglån. Har avtale om at dette skal tilbakebetales om senest 5 år. Hvilke regler gjelder for dette, både for meg og for utlåner?
Svar:
I selvangivelsen skal du sette opp dette lånet som gjeld. Den du har lånt pengene av skal sette det opp som en fordring.
Siden dette er rentefritt kan det være aktuelt at et visst rentebeløp blir betraktet som arv. Dette avhenger også av hvem du har lånt pengene av. Du har også anledning til å motta en halv G (35.128 kroner) per år i gave fra dem du skal arve fra.