• Laster aksjedata...

Ting som er selvklare for mennesker uten betalingsanmerkninger, som å ta billån, søke om lån for å kjøpe saker de ønsker seg, og da få markedets billigste privatlån til bra rente, er praktisk talt umulig for den som søker om et privatlån med betalingsanmerkninger i bagasjen. De fleste tradisjonelle banker sier automatisk nei til låntagere som vil søke om lån og ta et privatlån med betalingsanmerkning.  Anledningen er at bankene ikke krever noe sikkerhet for privatlån og at de derfor ikke tørr å stole på personer som søker om privatlån med betalingsanmerkning. Banken anser at det skulle innebære an altfor stor risiko.

For at bankene skal kunne forsikre seg om at givende lån betales av i tid nekter derfor alltid personer som søker om privatlån med betalingsanmerkning. Det spiller liten eller ingen rolle om omstendighetene rundt anmerkningen, om det f.eks. handler om en eller flere prikker, om hvor lang tid som har fått siden personen fikk anmerkningen eller hvor lang tid som har gått siden anmerkningen kom. Alle kan havne i en kritisk situasjon og få en anmerkning og det behøver ikke nødvendigvis bety at man er en “høyrisikokunde” når man søker om privatlån med betalingsanmerkning. Har den som vil søke om lån for øvrig en ustabil økonomi, er det mer forståelig om banken gir avslag på personens søknad om privatlån med betalingsanmerkning enn om den søkende har en anmerkning men i øvrig en stabil økonomi og fast inntekt. Som det er nå, tas det ingen hensyn til hvordan eller når betalingsanmerkningen oppstod, hvilket gjør at privatlån med betalingsanmerkning hos banken er helt uteblitt for disse personene.

Løsninger for den som søker privatlån med betalingsanmerkning – privatlån direkte med online lån.

Det finnes långivere som gir privatlån med betalingsanmerkning. Summen er ofte begrenset til ett par ti-tusen kroner og renten er veldig høy. Ofte er dette online lån, og de forfaller ganske snart etter utbetalingen så de er ikke helt risikofri å ta. Det finnes likevel noen aktører som gir søknader om privatlån med betalingsanmerkning på relativt høye beløp. Det er selvklart at til og med disse långivere vil få tilbake pengene sine, men de sier ikke automatisk nei til en person som vil søke om lån selv om personen vil låne et privatlån med betalingsanmerkning. Disse låneinstituttene ser, til forskjell fra bankene, på personens samlede økonomi og ser om det finnes mulighet å fullføre betalingene om personen godkjennes for å ta ett lån. En betalingsanmerkning finnes igjen hvert 3. år og mye kan skje med en persons økonomi under den tiden som kan påvirke hvor mye plass det finnes i budsjettet for å ta ett lån. Disse faktorene spiller rolle hvor bra rente låntageren kan få i tilfelle søknaden om privatlån med betalingsanmerkningen bevilges.

Privatlån med betalingsanmerkning med hjelp av sikkerhet og eller garantist  

Om den som vil søke om privatlån med betalingsanmerkning har mulighet å bevise sikkerhet eller har en medsøker, kan den høye renten som man risikerer å få ved denne typen av lån, avtales litt ned. Som sikkerhet regnes for eksempel fast eiendommer eller andre eiendeler som kan omsettes til penger. Om man gjennomfør rente kan man nok konstatere at man aldri kan forhandle ned dem så mye at man får like bra rente der man tar et privatlån med betalingsanmerkning som man har fått om man ble gitt det beste privatlån som bankene tilbyr sine kunder som låner privatlån uten anmerkninger. Kan man oppgi sikkerhet, kan man søke om lån og bli gitt privatlån med betalingsanmerkning på summer som er relativt høye. En del långivere har til og med en laveste grense på 50 000 som lånesum. Det er altså stor forskjell på vilkårene på privatlån med betalingsanmerkning om man har sikkerhet eller ikke.

En eller flere garantister kan ytterligere forbedre situasjonen for låntageren så han kan få bra rente på de pengene han eller hun behøver å låne. Det kan likevel være vanskelig å få noen til å stille opp som garantist om man vil ta privatlån med betalingsanmerkning. Den risikoen som banken tar om de låner ut penger på privatlån med betalingsanmerkning går her over på garantisten som blir betalingsskyldig om låntageren ikke greier seg.

Forbedre sine fremtidige lånemuligheter gjennom på tross å ta privatlån med betalingsanmerkning.

En måte å forbedre sine fremtidige muligheter å bli gitt privatlån med betalingsanmerkninger er å forsøke å samle alle småkreditter gjennom å søke om et privatlån med betalingsanmerkning på en sum som gjør at man ikke har mange små lån til mange långivere. Å søke om et privatlån med betalingsanmerkning kan altså i lengden øke personens mulighet å få bra rente og gir låntageren en sjanse å til slutt kunne forhandle seg til det beste privatlån som står til bud når man vil ta et privatlån med betalingsanmerkning.

Klikk her for en liste over hva som avgjør renten på privatlånet ditt.