• Laster aksjedata...

Å refinansiere betyr i praksis å ta opp et lån, for så å bruke dette lånet til å betale andre lån med.
Grunnen til dette er at ofte endrer renter og betingelser seg flere ganger i løpet av et låns løpetid og andre gunstige årsaker kan gjøre det attraktivt med en refinansiering. Dessuten kan det være endringer i låntakers sivilstand som ved ny vurdering gir bedre lånebetingelser.
I mange tilfeller vil man på sikt kunne spare penger ved å refinansiere, ikke minst hvis man samler flere mindre lån inn i et større, da eventuelle gebyrer slås sammen. Renten blir gjerne også lavere, og hvis man strekker lånetiden over en lengre periode minsker også de månedlige avdragene. Dessuten er det mer oversiktlig med ett enkelt lån, og det er lettere å forholde seg til en långiver enn flere. Likeledes er det lettere å reforhandle, da det som regel kun er en kontaktperson i låneinstitusjonen man behøver å snakke med.
Har man flere mindre lån med pant i fast eiendom, kan det lønne seg å refinansiere for å nedbetale disse, ikke minst fordi den faste eiendom kanskje har høyere verdi i dag enn da lånene ble opptatt.