• Laster aksjedata...

Private erhvervsdrivende og offentlige virksomheter kan innberette skyldnere til et kredittopplysningsbyrå som for eksempel Ribers Kredit Information (RKI) eller
Debitorregisteret .
Byrået har plikt til å orientere deg senest 4 uker etter registreringen, så du kan protestere i tilfelle av feil. En uriktig kredittopplysning skal slettes – det skal den
også, hvis du bestrider å skylde pengen, og det ikke er falt dom på gjelden.
I den tilfellet skal du:
– Skriv til byrået, hvorfor du anser registreringen for feil, forlang kvittering for slettingen. Gjem kopi av din brevet.
Byrået må gjerne registrere mindre gjeldsbeløp, men må bare gi videre opplysninger om dårlige betalere, som har gjeld over 1000 kroner.
Har du betalt en registrert gjeld – så sjekk hos byrået at du er slettet.
Burea skal slette din registreringen etter 5 år, enda gjelden består.
Regler for registrering av gjeld til privat virksomhet eller offentlig virksomhet er forskjellige.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.